Samen werkt 't Doneer nu!
 1. Home
 2. /
 3. Nieuws
 4. /
 5. Eerste nieuwsbrief vanuit JobHulpmaatje...

Eerste nieuwsbrief vanuit JobHulpmaatje Nederland

Met deze Nieuwsbrief wil JobHulpMaatje Nederland de JHM-locaties en andere belangstellenden informeren over recente ontwikkelingen, activiteiten en behaalde resultaten. Wij zijn dankbaar en trots op de Maatjes en andere vrijwilligers die werkzoekenden ondersteunen in zijn of haar zoektocht naar werk. En wij zijn trots op coördinatoren en bestuursleden die zich inzetten om het werk van JobHulpMaatje goed te organiseren. Juist in deze bijzondere periode merken wij dat de groep van werkzoekenden groeit en het is onze wens dat deze groep de JHM-locaties weet te vinden. Wij werken met een prima methode en vooral met goed opgeleide en gecertificeerde vrijwilligers. De afgelopen maanden hebben wij allemaal geleerd digitaal te werken. Individuele digitale begeleidingsgesprekken werden gevoerd. Met digitale JobGroups werd geëxperimenteerd. Daar zit ook voor de toekomst muziek in. Het bestuur beraadt zich op een hybride vorm van onze trainingen. Naast een fysieke training lijkt een effectieve online omgeving een goede aanvulling. In Utrecht is geëxperimenteerd met een digitaal hulpvragerssysteem. Als dit goed gaat kan het breder uitgerold worden. Over deze ontwikkelingen horen de locaties op een later moment meer.

Ewout Suithoff, voorzitter JobHulpMaatje Nederland

 

Jij kunt helpen bij verspreiding Nieuwsbrief

Deze eerste gratis Nieuwsbrief is uitsluitend in een kleine oplage toegezonden aan bestuursleden en coördinatoren van de JHM-locaties. Dus niet aan bijvoorbeeld Maatjes en JobGroupleiders. En ook niet aan externe relaties. We willen graag dat zij zich abonneren op de Nieuwsbrief wanneer zij daar zelf voor kiezen. Daarvoor volstaat een mailtje aan redacteur Peter Veld.
Mailadres:peter@jhm-zoetermeer.nl
Wat heeft de redacteur nodig: voornaam, achternaam en mailadres en de vermelding Nieuwsbrief JHMNL.
Jij kunt helpen deze Nieuwsbrief te verspreiden naar de belanghebbenden! Stuur deze eerste Nieuwsbrief door naar jouw netwerk, zodat potentiele abonnees zich kunnen laten registreren.

Stuur deze nieuwsbrief door naar een bekende Stuur deze nieuwsbrief door naar een bekende
Deel deze nieuwsbrief via Facebook Deel deze nieuwsbrief via Facebook
 

Reactie van een deelnemer op de JobGroupleiderstraining

“Afgelopen zaterdag was de eerste dag van de JobGroupleiderstraining. Wat een energie en positiviteit. Een leuke groep met allemaal vrijwilligers, die graag wil leren om een JobGroup te gaan begeleiden. Ik heb energie van de dag gekregen, kwam opgeladen thuis en ik heb meer vertrouwen in mezelf voor de groep. Straks is het zaak dit nieuw gewonnen vertrouwen te onderhouden door ervaringen in de praktijk op te doen. Wat fijn dat ik kansen krijg bij JobHulpMaatje en wat een enorme professionele aanpak.”

Wat is dit fijn om te horen. Is dit ook wat voor jou? Meld je aan als vrijwilliger bij JobHulpMaatje.

Word vrijwilliger bij JHM
 

Wat doet JobHulpMaatje en waar is zij actief?

Het verliezen van werk is heftig. Het kan bijvoorbeeld zorgen voor het verlies van status, inkomen, zelfvertrouwen, sociale contacten of zingeving. In zo’n situatie kan het van grote meerwaarde zijn om een maatje naast je te hebben staan, die je motiveert, aanmoedigt en ondersteunt.
JobHulpMaatje is uniek omdat we aandacht schenken aan praktische zaken, maar ook aandacht hebben voor jou als persoon en jouw omgeving. JobHulpMaatje is er helemaal voor jou!
Het aantal JobHulpMaatje locaties neemt steeds verder toe. Met de button hieronder kom je op een landkaartje met daarop de locaties, die er op dit moment zijn. Daar kun je ook doorklikken naar de locatie waarover je meer wilt weten.

De JobHulpMaatje locaties
 

Start een nieuwe JobHulpMaatje locatie

De laatste tijd krijgen wij steeds vaker vragen van werkzoekenden die vragen of er in hun omgeving een JHM is. Dat is niet altijd het geval. Daarom zou het goed zijn als er nog meer JobHulpMaatje-locaties bij zouden komen. Het voordeel is, dat initiatiefnemers snel kunnen starten, omdat methode, werkboek en opleiding voor Maatjes al helemaal doordacht is en beschikbaar. Graag komen wij daarom in contact met initiatiefnemers, die juist onder de huidige moeilijke omstandigheden er de schouders onder willen zetten om in de eigen plaats ook vrijwilligers in te gaan zetten in een JobHulpMaatje.

Start een nieuw JobHulpMaatje

 

Agenda

Er zijn komende periode veel activiteiten gepland.

Er komt voor het eerst een hercertificeringsprogramma. JHM vindt het belangrijk dat onze Maatjes van hoge kwaliteit zijn. Daarom worden zij goed opgeleid en ontvangen zij daarvoor een certificaat. Het is belangrijk dat deze kwaliteit ook hoog blijft en daarom wordt nu voor het eerst een hercertificeringsprogramma aangeboden. Na deze eerste ronde zal het programma geëvalueerd worden. De bedoeling is dat hercertificering in de toekomst verplicht wordt. De hercertificering wordt regionaal aangeboden op drie plaatsen:

 • 1 oktober te Rhenen
 • 12 november in Zoetermeer,
 • 28 november te Zwolle.

Maatjes kunnen zich via hun coördinator opgeven voor één van deze drie mogelijkheden.

Er komt een training aan voor Werken in Nederland. Er zijn succesvolle proeven zijn gedaan in Zwolle en in Rhenen met een op statushouders toegesneden aanpak. Daaruit is een op deze doelgroep toegesneden werkboek voortgekomen plus een aanpak voor een JobGroup, die uit 10 bijeenkomsten bestaat. Op basis van dit fantastische werk zal deze aanpak nu op vier andere locaties worden toegepast. Daartoe is een training gepland, die in september en oktober georganiseerd wordt.

Er  zijn diverse opleidingen gepland voor nieuwe Maatjes en voor nieuwe JobGroupleiders op diverse plaatsen. Ook is er weer een training voor coördinatoren.  Raadpleeg voor de data de volledige agenda op de website van JHM via onderstaande button.

Elk jaar is er een landelijke dag voor de hele community van JobHulpMaatje. Er wordt wederom een interessant programma voorbereid met workshops. Dit jaar wordt de landelijke dag gehouden op 7 november in De Basiliek te Veenendaal. Maatjes, JobGroupleiders, coördinatoren en bestuurders zijn van harte welkom op dit event. Aanmeldingen kunnen worden gedaan met een mail aan Marloes Bouwmeester met een mail aan: marloes.bouwmeester@jobhulpmaatje.nl

Het belangrijkste is natuurlijk, dat de JHM-locaties actief zijn. En dat zijn ze. Via de button vind je de activiteiten, die op de agenda van de website van JHM NL staan. De websites van de locaties geven nog meer informatie. Oproep aan de coördinatoren is hun activiteiten aan te melden voor opname in de landelijke agenda. Dat vergroot de bekendheid van de activiteiten. En deze nieuwsbrief zal steeds aan die agenda gekoppeld worden.

 

Uitgebreide Agenda
 

Effecten Coronacrisis op arbeidsmarkt groot

We weten het allemaal, want we zien het om ons heen gebeuren: er worden veel meer mensen werkloos. De werkloosheid is reeds gestegen tot boven de 4% en zal volgens het CPB volgend jaar verder stijgen naar 7%. Het CPB geeft aan dat de mensen die nu werkloos geworden zijn of werkloos gaan worden het de komende vijf jaar moeilijk zullen krijgen op de arbeidsmarkt. Dat zal de situatie op de arbeidsmarkt voor die werkzoekenden die al in de problemen zaten nog moeilijker maken. Denk aan langdurig werklozen, zoals langdurig bijstandontvangers. Denk aan statushouders die moeilijk aan werk kunnen komen. Denk aan de stille armoede van onbekende werklozen, die geen uitkering krijgen en bij de instituties niet bekend zijn. En er zullen dus werkzoekenden bijkomen, die begeleiding zullen zoeken. Deze effecten zijn nog niet helemaal helder. Enkele indicaties zijn wel te geven.
Zo bestaat een flink deel van de nieuwe werklozen uit ZZP’ers die enkel hun arbeid verhuurden. Het enige verschil dat hen van werknemers onderscheidt is dat zij geen arbeidscontract hebben en dat zij geen of weinig belastingen en sociale premies betalen. Als flexibele schil zijn zij als eerste afgestoten. Wellicht zullen zij bij een aantrekkende economie opnieuw aantrekkelijk zijn om in te huren vanwege diezelfde flexibiliteit. Economisch herstel zie je traditioneel vaak bij de uitzendmarkt beginnen. Een deel zal zich echter afvragen of zij wel als ZZP’er door willen. En ook de maatschappij en de politiek zal zich afvragen of de inzet van flexibele ZZP’ers wel altijd wenselijk is (onderwijs en zorg bijvoorbeeld). De locatie Zoetermeer wil nog dit najaar een proef doen met en specifiek op deze doelgroep toegesneden JobGroup. Deze zal na deze eerste ervaring ook voor de andere locaties beschikbaar komen.
Ook jongeren lijken nu in de problemen te komen en moeilijker de arbeidsmarkt te kunnen betreden. Bij een recessie is dat een gebruikelijke eerste reflex. Als die recessie te lang duurt kan dat een hele generatie jongeren langdurig arbeidsmarktproblemen bezorgen. Belangrijk dus dat negatieve effect tegen te gaan.

Voor JobHulpMaatje lijkt dit te betekenen, dat de locaties een grotere toeloop zullen gaan krijgen. De aanpak met Maatjes en JobGroups staat als een huis en kan ook bij een grotere toeloop benut worden. Daar kan dus direct geleverd worden. Er zullen dan wel meer Maatjes en JobGroupleiders nodig zijn. Belangstellenden kunnen zich met de buttons hieronder aanmelden. Gelukkig hebben we ervaren dat tijdens de Coronacrisis zich ook al spontaan kandidaten om Maatje te worden aan hebben gemeld. De locaties hebben de afgelopen tijd geleerd digitaal te kunnen werken. Dat willen we naar de toekomst toe vasthouden en uitbouwen. Daartoe loopt er een gezamenlijk programma van JHM met SchuldHulpMaatje en HIP Helpt om de digitale dienstverlening te professionaliseren.

Help mij een baan te vinden
Aanmelden als Maatje of JobGroupleider
 

Uitgelicht

In deze rubriek worden een project of een locatie in het zonnetje gezet. Dit keer is dat het project De Brug naar arbeidsparticipatie. In de volgende nieuwsbrief wil de redacteur graag een of meerdere locaties centraal stellen. De redacteur (zie Colofon) krijgt daartoe graag suggesties en een contactpersoon.

Samenwerken aan de brug naar arbeidsparticipatie

Met De Brug wordt geprobeerd de begeleiding nog een stap extra te intensiveren en door te zetten totdat een concrete stap op of naar de arbeidsmarkt is gezet. De kerninformatie is als volgt:

 • Het doel van het plan is om een aanpak te ontwikkelen waarin werkzoekenden niet alleen begeleid worden om weer klaar te zijn voor de arbeidsmarkt, maar daarna ook de begeleiding door te zetten tot die stap naar de arbeidsmarkt ook tot een tastbaar resultaat heeft geleid.
 • Met resultaat voor de werkzoekende wordt bedoeld: een baan, een start als ondernemer, een opleiding leidend tot een startkwalificatie.
 • Het project is opgezet op vier locaties: Leiden, Oss, Zoetermeer en Zwolle. Elk van deze locaties laat 40 werkzoekenden instromen in dit project. Al deze werkzoekenden krijgen de begeleiding die JHM biedt en hen geschikt maakt voor de arbeidsmarkt en daarenboven wordt getracht voor 10 werkzoekenden het concrete extra resultaat  te behalen.
 • De deelnemende locaties benutten het project om er productontwikkeling mee te realiseren, die beoogt werkzoekenden beter De Brug over te kunnen helpen en de samenwerking met het lokale bedrijfsleven te versterken.
 • De financiering van het project is als volgt. Stichting Rotterdam draagt 20.000 bij. Elk van de vier locaties draagt 15.500 bij, in totaal dus 62.000. Stichting GAK draagt bij met instroombijdragen voor in totaal 160 werkzoekenden en met uitstroombijdragen voor in totaal 40 werkzoekenden. De uitstroombijdrage varieert voor de drie gedefinieerde resultaten. Instituut GAK draagt zo maximaal 100.000 bij aan het totaal van instroom en uitstroom.
 • Het project loopt in 2019 en 2020. Zowel de instroom als de uitstroom loopt goed, zodat verwacht wordt dat het beoogde resultaat (160 werkzoekenden begeleiden en 40 personen met een vooraf gedefinieerd resultaat De Brug over laten steken) bereikt wordt. De uitstroomkant wordt momenteel wel geremd doordat soms trajecten ‘on hold’ zijn gezet door de economische crisis.
 • De op de vier locaties diverse productontwikkeling heeft diverse belangrijke initiatieven opgeleverd, die in de toekomst herbruikbaar zijn. Voorbeelden: Enkele locaties hebben een concept ontwikkeld met wekelijkse workshops, die mikken op het begeleiden van netwerken en solliciteren en werkzoekenden die elkaar benutten als klankbord en stimulans. Een locatie is als non-profit organisatie lid geworden van de lokale ondernemersvereniging om zo het netwerk van bedrijven beter te benutten. Er zijn informatiebijeenkomsten geweest om bedrijven te betrekken bij JobHulpMaatje. Een andere heeft de lokale Rotary aangehaakt aan dit project. Het contact met het lokale ‘ondernemershuis’, het regionale werkgeversloket e.d. is vergroot..
 • JHM Is positief over de resultaten van dit project. Op grond van het gerealiseerde resultaat verwachten wij dat er ook na dit jaar een spin-off van dit project zal zijn. Daarom streeft JHM NL voor de periode na 2020 uitbreiding van deze aanpak en zoekt daarvoor financiers.
Bedankt voor jullie steun aan JobHulpMaatje: Juist Nu!

JobHulpMaatje werkt met vrijwilligers en daardoor zijn de kosten beperkt. Er zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden. Denk aan de opleiding en bijscholing van vrijwilligers, aan faciliteiten voor fysieke en digitale bijeenkomsten, de kosten van coördinatie, het ontwikkelen en bijhouden van kwalitatief goede werkmethoden en werkboeken en dergelijke. Gelukkig zijn er organisaties die JobHulpMaatje helpen. Zo helpen Kansfonds en Oranjefonds met het realiseren van nieuwe JHM-locaties, Helpen Instituut GAK en Stichting Rotterdam met het project De Brug naar Arbeidsparticipatie en helpt Dioraphte JHM bij haar doorontwikkeling. Daarnaast ontvangen de diverse locaties giften van goede doelen, van locale fondsen, van kerken en van particulieren.

Ik wil JobHulpMaatje ook steunen