Samen werkt 't Doneer nu!
 1. Home
 2. /
 3. Nieuws
 4. /
 5. Nieuwsbrief december

Nieuwsbrief december

Wat een jaar!

Wat een jaar hebben we achter de rug! 2020 werd totaal onverwacht een “coronajaar”. En wat hebben we ons geweerd. We hebben de werkzoekenden niet in de kou laten staan en hebben wegen gevonden de begeleiding door te laten gaan. Heel veel dank aan al onze vrijwilligers, die zich hiervoor hebben ingezet. Ik haal Marloes Bouwmeester en Gerard van Barneveld hier even naar voren. Zij hebben zich bijzonder ingespannen om de activiteiten draaiend te houden en weer draaiend te maken ook als dat door corona stagneerde. En we hebben geleerd voor de toekomst. Zie in dit nummer de reportage over de eerste digitale Maatjestraining. JHM zal doorgaan met het ontwikkelen van onze producten, zodat we die digitaal kunnen uitvoeren als dat nodig, of nuttig, is. Ik heb alle vertrouwen in 2021. Dat is ook hard nodig, want de groep werkzoekenden die zonder onze begeleiding niet verder komt op de arbeidsmarkt is helaas -en ook door corona- alleen maar gegroeid. En zij zijn waarvoor wij het doen. Een gezegende kerst.
Ewout Suithoff, voorzitter JobHulpMaatje Nederland

 

 

Even Voorstellen

Hallo, ik ben Sander Balkenende. De komende jaren zet ik me graag in als bestuurslid in voor JobHulpMaatje Nederland. Ik ben geraakt door de waarde die alle JHM-vrijwilligers brengen in het leven van werkzoekenden. In het speciaal zal ik helpen met de totstandkoming van onze nieuwe meerjarenstrategie: een verhelderend en duidelijk stuk dat ons allemaal helpt om de komende jaren goede keuzes te maken.

Ik ben 30 jaar oud, getrouwd met Hils en vader van Quinten (8 maanden) en woon in de Domstad. Ik heb een achtergrond als MSc in Culture, Organization & Management in Amsterdam. Ik werk bij een adviesbureau voor allerlei klanten in Nederland. Ik help hen om culturen te bouwen die goed zijn voor mensen, die medewerkers helpen om nieuwe dingen te leren en een goede tijd te hebben met elkaar en in hun teams. Daarnaast ben ik graag gastheer en houd ik van goede, verdiepende gesprekken met vrienden en familie rond een vuurtje, inspirerende muziek, gitaarspelen, een verhelderend oud boek, snowboarden en wakker worden in een tent. Bel me als je iets wil weten over de nieuwe meerjarenstrategie, of als je een inzicht of idee wil delen! 0610130257.

Landelijke dag 7 november een succes

Op zaterdag 7 november werd een digitale landelijke dag georganiseerd met als thema GROEI. Helaas moest wegens COVID-19 afgezien worden van een fysieke bijeenkomst. Er waren workshops en er was informatie over de huidige en toekomstige ontwikkeling van het concept JHM. Uit alle reacties valt op te maken, dat door vrijwel alle digitaal aanwezigen het evenement werd gewaardeerd. Met zestig deelnemers was de dag uitstekend bezocht. Er waren ook duidelijk leerpunten. Zo kamen er tijdens de bijeenkomst zoveel technische vragen dat de begeleiding dit amper aankon. Ook bleek in sommige workshops participatie niet eenvoudig, omdat deelnemers nog onvoldoende thuis zijn in de techniek van het werken met de apps. De leerpunten nemen we weer mee naar een volgende gelegenheid. Zo wordt het digitaal op afstand werken steeds professioneler en voelt dat ook steeds ‘normaler’ aan. Ook werd gevraagd om het ontwikkelen van een Meerjarenstrategie . Daarmee is inmiddels een begin gemaakt.

Bekijk het verslag van de landelijke dag
 

JHM-hulpvragerssysteem op komst

Het afgelopen jaar hebben een viertal plaatsen een pilotproject gedraaid dat gefinancierd werd door het Instituut GAK en de Stichting Rotterdam. De bedoeling van dit project was om hulpvragers daadwerkelijk over de “tweede helft van de brug” te krijgen naar werk, ondernemerschap of een opleiding. De twee sponsoren en de vier deelnemende locaties investeerden hierin samen 162.000 €.

De beoogde resultaten zijn geheel gehaald. Daarbij bleek dat de informatievoorziening om het resultaat van dit project te kunnen bepalen allesbehalve op orde is. Daarom is als onderdeel van deze pilot als actiepunt opgenomen het opzetten van een landelijk CRM-systeem. Daardoor kunnen de locaties hun activiteiten en vooral de begeleiding van hulpvragers beter monitoren.

Onderzocht werd of het mogelijk is het systeem dat SchuldHulpMaatje sinds een paar jaar in eigen beheer gebruikt, ook voor JHM bruikbaar is. Het voordeel daarvan is:
a) dat het een goed, beproefd, systeem is,
b) de implementatie daardoor snel kan gaan en
c) de kosten gedrukt worden.
Gebleken is, dat inderdaad met wijzigingen het HVS van SHM ook bruikbaar gemaakt kan worden voor JHM.

Als eerste stap werd het systeem van SHM aangepast waar dat nodig was en vervolgens leeg klaargezet voor JHM. De volgende stap is het werkende weg uitproberen en moduleren hiervan. Sinds oktober van dit jaar draaien drie locaties proef en mede a.d.h.v. hun bevindingen worden er nu aanpassingen doorgevoerd om het een volledig JobHulpMaatje CRM systeem te maken. Onderdelen van het systeem zijn: één landelijke registratie van de betrokken stichtingen, coördinatoren, JobGroup leiders, maatjes, hulpvragers en lokaal de betrokken instanties en rapportages. Voordeel voor de coördinator(en) is dat ze in één blik kunnen zien welk maatje met welke HV bezig is en hoe de begeleiding verloopt, wie er nog op de wachtlijst staat en het maatje kan eenvoudig de voortgang en de inbeslaggenomen tijd noteren en bewaken.
Hiermee wordt op een AVG verantwoorde wijze registratie mogelijk van maatjes, hulpvragers, coördinatoren, JobGroups en koppelingen tussen maatjes en hulpvragers. Gedurende het hulpvraagproces kunnen maatjes vervolgacties noteren, beknopte verslagen invullen van hun contactmomenten en ook de bestede uren registreren. Dit kan op een laptop of een mobiel apparaat. Hieronder enkele screenshots van de applicatie.
 
Na de ontwikkelfase komt de implementatie. Zoals bekend is dat vaak de moeilijkste fase. En dat zal naar verwachting in een omgeving met vrijwilligers niet anders zijn. De verwachting is dat het systeem in het  2021 landelijk uitgerold kan worden. De locaties zullen daarover nog worden geïnformeerd. Er liggen nog wel flinke hobbels: gaat iedereen meedoen of niet? Hoe gaan we dit structureel bekostigen? Is dit inpasbaar in het grotere geheel van steeds meer digitaal werken met alle activiteiten van JHM? Daar gaan we de komende paar maanden op studeren. 

 

JobHulpMaatje Rhenen stelt zich voor

Na de kennismaking met Gouda (in de vorige nieuwsbrief) nemen we graag het stokje van Ellen over om iets over JobHulpMaatje Rhenen te vertellen. In Rhenen is al sinds 2015 de Stichting Schuldhulp actief die zich inzet voor het begeleiden van mensen met schulden of gerelateerde financiële problemen. De praktijk leerde dat mensen met schulden vaak meerdere problemen hebben, waaronder het ontbreken van werk. Een reden voor het bestuur om te onderzoeken of het concept van JHM in Rhenen hier in ons stadje ook van toegevoegde waarde kon zijn.
Arie van der Staaij, voormalig directeur van de sociale dienst zag al snel dat de Gemeente bij het onderzoeken van dit vraagstuk betrokken moest worden. We vergeleken cijfers, onderzochten hoe de bevolking was samengesteld en hoeveel werklozen er waren. Daar telden we dan nog eens zoveel mensen bij die geen aanspraak op hulp konden maken Het resultaat gaf direct de doorslag te starten. In januari 2019 zijn we van start gegaan onder de paraplu van SHM Rhenen. Cora van den Berg zat al in de onderzoekscommissie en werd gevraagd om de rol van coördinator op zich te nemen en vrij snel kwam Eline van Berkum hierbij.  Zowel SHM als JHM Rhenen hebben heel goede ervaringen met twee coördinatoren. Taken kunnen verdeeld worden en ervaringen uitgewisseld. Met elkaar breng je de organisatie op een hoger plan en ben je minder kwetsbaar.

We kunnen terugkijken op een vliegende start in 2019. De stichting SH was al enkele jaren bekend bij de burgerlijke gemeente en dat werkte in ons voordeel. PR via de al ontstane kanalen deed zijn werk en in het eerste kwartaal wisten 20 hulpvragers de weg richting JHM te vinden. Al in maart werd de eerste JobGroup gestart met acht deelnemers onder leiding van Ilse de Lange. Eline en maatje Martijn van Kesteren werden tijdens deze training opgeleid tot JobGroupleiders.

Intussen groeide ook het team maatjes snel. In de eerste twee maanden maakten we kennis met 6 maatjes die zich spontaan of via het netwerk aanmelden en in het daaropvolgende jaar met nog drie maatjes. Het is een dynamisch team qua leeftijd en achtergrond, wat maakt dat we keus hebben om een goede match te maken tussen hulpvragers en maatjes. Op de foto enkele maatjes met de twee coördinatoren.

Tijdens de eerste JobGroup merkten we dat het een uitdaging was om mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig waren goed bij de groep te betrekken; het tempo lag te hoog, waardoor er informatie gemist werd. Het idee ontstond om voor hen een aparte training te organiseren. We sloten aan bij de pilot met een apart programma voor deze groep, die net in Zwolle van start was gegaan. In nauwe samenwerking met Gea Wolters kwam ‘Ik Werk in Nederland’ van de grond. Inmiddels hebben we 6 JobGroups gedraaid, waaronder twee JobGroups Ik Werk in Nederland. Het gemiddeld aantal deelnemers tot nu toe is 8. Voor 2020 hadden we meer dan 50 hulpvragers in begeleiding en zien we dat de helft van de mensen die dit jaar zijn uitgestroomd werk heeft gevonden.
Hoogtepunt van ons werk zijn de afsluitende bijeenkomsten van een JobGroup waarvoor we  diverse netwerkcontacten uitnodigen. Vertegenwoordigers van de gemeente, waaronder burgemeester en wethouders, tonen dan hun betrokkenheid. En uiteraard komen ook enkele van de bestuursleden en maatjes langs. Contacten zoals het WSP, lokale bedrijven, de ondernemersvereniging en vertegenwoordigers van kerken worden ook uitgenodigd. Deze bijeenkomsten hebben een dubbel doel. Het brengt JobHulpMaatje voor buitenstaanders dichterbij. Het biedt een prachtige gelegenheid om nader kennis te maken met het mooie werk van JobHulpMaatje. Bovendien vergroot het niet alleen ons netwerk, maar ook het netwerk van werkzoekenden. Bezoekers geven tips en tops aan de werkzoekenden en wisselen contacten uit. Meer dan eens heeft dat geleid tot een prachtige baan. Maar ook als er nog geen baan in vizier is, draagt JobHulpMaatje bij aan persoonlijke vorming. We sluiten onze bijdrage dan ook graag af met een citaat van een deelnemer die terugblikte op de afsluiting:
Zo blij met JobHulpMaatje….ik ben nog steeds een beetje ondersteboven van alles en ook de speciale avond. Wat hebben jullie ons een mooi podium gegeven. Dat had ik niet verwachtJullie zijn meer dan goud waard.’

Per 21 december gaan we met andere hulpverleningsorganisaties samenwerken onder de naam van HulpMaatje Rhenen, waarvan Kees Jochemsen de nieuwe voorzitter wordt. Hoe deze samenwerking tot stand is gekomen, kun je bekijken in de onderstaande clip.

 

Eerste online Maatjestraining

Zaterdag 27 november was de eerste dag van de eerste online maatjes training verzorgd door Ilse de Lange en Johan Munneke. Op 19 december staat de 2e dag van deze online training op de planning. Al een aantal keer was er een maatjestraining geannuleerd vanwege de coronamaatregelen. Het bestuur wilde graag een online variant van de maatjestraining laten ontwikkelen, zodat het opleiden van onze vrijwillige maatjes niet stil zou komen liggen. Het omzetten van de 2-daagse interactieve maatjestraining naar een online variant vroeg best wat creatief denkwerk. We wilden natuurlijk ook zoveel mogelijk van het oorspronkelijke DNA van de training behouden in deze online variant; dezelfde leerdoelen moesten natuurlijk behaald worden en ook de online training moest lekker interactief worden.

We hebben uiteindelijk gekozen voor 2x een online dag, waarbij elke dag werd verdeeld in 4 blokken van 5 kwartier. En omdat een online training voor zowel de deelnemers als de trainers een stuk intensiever is, waren de pauzes tussen deze blokken in ook wat langer dan normaal. Verder kregen de deelnemers van tevoren al het nodige thuiswerk te doen en konden ze al met elkaar kennismaken via een digitaal prikbord waarop ieder een bijdrage kon plaatsen. De sessies van 5 kwartier hebben we interactief gemaakt door af te wisselen met diverse werkvormen, quizjes en groepsopdrachten via break-out rooms. Zo konden de deelnemers in kleine groepjes oefenen in bijvoorbeeld gesprekstechnieken met hun toekomstige werkzoekende.

Natuurlijk willen we allemaal weer graag terug naar het oude normaal en samen met een groep bij elkaar zijn, maar deze online variant bleek een heel goed en prima werkbaar alternatief. De reacties van de deelnemers na de eerste dag waren dan ook heel positief, sommige deelnemers vonden de online variant zelfs prettiger.

De coronaperiode heeft ons zo in ieder geval geleerd dat andere manieren van trainen, zoals het online trainen, ook een prima alternatief kan zijn. We werken er aan dat in de toekomst ook voor andere trainingen toe te kunnen passen.

 

Pilot JobGroup zzp

Door corona is een structureel probleem van de arbeidsmarkt in Nederland pijnlijk duidelijk geworden: veel zzp’ers verhuren alleen hun arbeid en zijn, als er economische problemen zijn, als eerste de dupe. Zij vormen als het ware de flexibele schil van onze economie en zijn daarmee een buffer tegen het schrappen van banen die in loondienst worden vervuld. Zij raken dus als eerste zonder werk…en zonder substantieel vangnet. De Algemene Rekenkamer becijferde zeer onlangs de financiële risico’s die grote groepen flexwerkers lopen: 620.000 werknemers met een flexibel contract hebben geen vermogen groter dan 1000 euro; 379.000 hebben geen enkele buffer, en 1.109.000 mensen hebben geen partner die bruto meer verdient dan bijstand. Dus als deze groep zonder werk komt….Gelukkig heeft de overheid de hand uitgestoken. Onder de huidige omstandigheden zullen zzp’ers zich wel afvragen waar ze ooit aan begonnen zijn. Sommigen zullen zich gedwongen voelen zzp’ers te worden en zouden dat liever niet blijven, terwijl anderen uit overtuiging ervoor gekozen hebben ondernemer te worden. Het is natuurlijk niet aan JHM om daarin een keuze te maken. Wat wel kan, is het ondersteunen van hen die daarom vragen. Daartoe is JHM Zoetermeer een proef gestart met een JobGroup voor zzp’ers. Daarbij is de hulp van Ilse de Lange ingeschakeld om het bestaande product zo aan te vullen, dat het voor deze doelgroep extra waarde kan hebben. Als de proef slaagt, zal het resultaat gedeeld worden en kunnen alle locaties van JHM die dat willen dit product gebruiken. Zie button voor meer nieuws over de zzp-aanpak.
Nieuwsberichten over zzp-aanpak
We hebben een selectie gemaakt van de belangrijkste activiteiten.
 

Diverse data – diverse plaatsen
highlights:

 • Binnenkort op- de website: jaarplanning trainingen
 • Uitgestelde hercertificering in het tweede kwartaal van 2021
 • Volg de gevolgen van Corona via de agenda JobGroups en Trainingen op de site
Opleidingen nieuwe Maatjes, JobGroupleiders & Coördinatoren
Er  zijn diverse nieuwe opleidingen gepland.
Bekijk de volledige agenda »
 

Kort nieuws

 • Arie van der Staaij heeft zijn bestuurslidmaatschap beëindigd bij JobHulpMaatje Rhenen. Arie stond aan de basis van deze locatie. En hij heeft goed werk verricht, zoals in een ander artikel in deze nieuwsbrief valt te lezen. Arie bedankt! Arie wordt opgevolgd door Kees Jochemsen.
 • James van Velzen stopt per 1 januari als directeur van SchuldHulpMaatje Den Haag en JobHulpMaatje Den Haag. James heeft aan de basis gestaan van het toevoegen van een JobHulpMaatje aan de al bestaande organisatie van SchuldHulpMaatje. Dankzij zijn inspanningen is deze locatie ondanks de geringe hoeveelheid middelen toch gestart. James bedankt! James wordt opgevolgd door Elmar Hommes.
 • Het bestuur van HipHelpt Waddinxveen heeft de intentieverklaring getekend om JobHulpMaatje Waddinxveen te starten. Begin 2021 worden de eerste JobHulpMaatjes opgeleid. Goed nieuws!
 • Sander Balkenende is gestart als bestuurslid bij JobHulpMaatje Nederland. Hij stelt zich in deze nieuwsbrief aan u voor.
 • Volg jij ook JobHulpMaatje Nederland op LinkedInMeld je aan als volger! Je treft daar actuele berichten aan. Recent onder meer een korte impressie met foto van een bezoek van Jan Peter Balkenende aan JobHulpMaatje Den Haag.
 • Nieuws over Corona: Door de lock down zijn er geen fysieke groepsactiviteiten van JHM NL tot medio januari. De uitgestelde hercertificering zal opnieuw gepland worden in het tweede kwartaal van 2021.
 • Op de website https://jobhulpmaatje.nl/agenda-trainingen/ en op Agenda – JobHulpMaatje vind je alle informatie over trainingen en over de agenda. Daar kun je dus zien wat wel doorgaat, wanneer en hoe.
 • De locaties van JHM zullen ieder afhankelijk van hun situatie bepalen wat wel en wat niet kan doorgaan. Digitaal georganiseerde activiteiten kunnen over het algemeen doorgang vinden. En fysieke activiteiten zullen soms omgezet worden naar een digitale variant. Volg daarvoor de informatie van de desbetreffende locatie. Op de website vindt je onder Locaties hun website. https://jobhulpmaatje.nl/locaties/
 • Individuele begeleiding zal doorgaans digitaal doorgaan, zoals in veel gevallen ook al gedaan werd in de eerdere lock downs.
 • Meer nieuws vindt je op de website van JHM NL.
We bedanken alle sponsors voor hun steun aan JobHulpMaatje in 2020!
JobHulpMaatje werkt met vrijwilligers en daardoor zijn de kosten beperkt. Er zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden. Denk aan de opleiding en bijscholing van vrijwilligers, aan faciliteiten voor fysieke en digitale bijeenkomsten, de kosten van coördinatie, het ontwikkelen en bijhouden van kwalitatief goede werkmethoden en werkboeken en dergelijke. Gelukkig zijn er veel organisaties die JobHulpMaatje helpen. Gelukkig ontvangen de  JobHulpMaatje locaties ook subsidies van de Gemeente en giften van lokale fondsen, van kerken en van particulieren. Hartelijk dank daarvoor.
Ik wil JobHulpMaatje ook steunen
 

Help jij mee bij verspreiding van deze nieuwsbrief?

Bedankt voor het lezen van deze nieuwsbrief! We willen graag dat nog meer mensen zich abonneren op de nieuwsbrief wanneer zij daar zelf voor kiezen. Meld jezelf aan als abonnee, of stuur een mailtje naar de redactie.