Samen werkt 't Doneer nu!
  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Gezocht: Kwartiermaker bij JobHulpmaatje...

Gezocht: Kwartiermaker bij JobHulpmaatje Den Haag

JobHulpMaatje is een project binnen de stichting SchuldHulpMaatje Den Haag. Het project maakt onderdeel uit van de landelijke vereniging
JobHulpMaatje Nederland (jobhulpmaatje.nl). Het JobHulpMaatje concept bestaat uit het ondersteunen van mensen
zonder werk met de inzet van opgeleide vrijwilligers. De aanpak bestaat uit het individueel begeleiden van een werkzoekende (met een
vrijwilliger, het JobHulpMaatje) en/of het begeleiden van een groep werkzoekenden (de zogeheten JobGroup).

De doelstelling van het project JobHulpMaatje Den Haag is het vergroten van de bemiddelbaarheid op de arbeidsmarkt van de deelnemers door het
bieden van sociale en praktische ondersteuning.

In Den Haag is het project gestart in 2019. Er zijn 24 JobHulpMaatjes en 5 JobGroupleiders opgeleid en er worden nu 10 deelnemers begeleid in
een individueel traject. Alle vrijwilligers hebben de gecertificeerde tweedaagse opleiding tot JobHulpMaatje gevolgd. We hebben een nieuwe
website gelanceerd: www.jobhulpmaatjedenhaag.nl. Vanwege het ontbreken van organisatiekracht is het project nog steeds in een
pilotfase. Om die reden zoeken we een kwartiermaker om het project te leiden.

Functieomschrijving
Jouw taak bestaat eruit om de pilot JobHulpMaatje uit te bouwen tot een maatschappelijk waardevol project. De belangrijkste resultaatgebieden
1. Relatiebeheer: Relaties leggen met de gemeente Den Haag, het UWV, werkgevers en andere belangrijke stakeholders op de
arbeidsmarkt.
2. Bedrijfsvoering: Het werven van JobHulpMaatjes en JobHulpvragers en het organiseren van JobGroups.
3. Financiering: Het werven van fondsen en subsidies.
4. Organisatieontwikkeling: Het ontwikkelen van een gezonde maatschappelijke organisatie. Het aantrekken van vrijwilligers die
ondersteunen met de administratie, financiën, website, IT zaken. Het efficiënt organiseren van werkprocessen.

Profiel
 Je beschikt over een sterk netwerk van werkgevers in Den Haag;
 Je hebt affiniteit met loopbaancoaching en het begeleiden van kwetsbare doelgroepen;
 Je bent ondernemend en je houdt ervan om nieuwe projecten op te bouwen;
 Je bent proactief, zelfverzekerd en je weet makkelijk mensen aan je te binden voor de goede zaak;
 Je hebt leidinggevende ervaring en je weet hoe je een professionele organisatie kunt neerzetten.

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is in eerste instantie onbetaald en echt bedoeld voor iemand die er geen moeite mee heeft om zijn eigen baan te creëren met behulp
van fondsen en subsidies. Gezien de werkloosheidsproblematiek in Den Haag en het bewezen concept JobHulpMaatje, lijkt dat haalbaar.

Solliciteren?
Wil jij kwartiermaker JobHulpMaatje worden in Den Haag? Stuur dan een C.V. en motivatiebrief naar elmar.h@schuldhulpmaatjedenhaag.nl.