Samen werkt 't Doneer nu!
 1. Home
 2. /
 3. Nieuws
 4. /
 5. Nieuwsbrief JobHulpmaatje september 2021

Nieuwsbrief JobHulpmaatje september 2021

Landelijke dag JobHulpmaatje 2021
Datum: 6 november van 9.30 tot ongeveer 15.00 uur
Locatie: OnlineDe landelijke dag van JobHulpmaatje is om van elkaar te leren, kennis te maken met andere maatjes en JobGroupleiders, te praten over JobHulpmaatje en de toekomst  en vooral om een leuke bijeenkomst te hebben met elkaar.  De dag begint plenair vanuit het bestuur van JobHulpmaatje Nederland, gevolgd door een mooi ervaringsverhaal. Na een korte pauze starten we met de eerste workshopronde. Daarna heb je tijd om te lunchen. Na de workshop geeft Tof Thissen (algemeen directeur van het Werkbedrijf van het UWV) een presentatie en gaat hij in op vragen. Hij zal onder meer ingaan op de actuele situatie op de arbeidsmarkt en op de rol van vrijwilligers. Als je vragen hebt dan kun je die nu al indienen via de aanmeldlink. Hierna volgt workshopronde 2. Na de tweede workshopronde is de landelijke dag al weer ten einde en kan je de computer afsluiten. 
meld je hier aan
JobHulpMaatje Zwolle meet het resultaat van JobHulpMaatjeDe immer actieve locatie Zwolle wilde wel eens weten wat de resultaten zijn van hun werk. Amanda Wielstra van Windesheim verrichtte onderzoek en kwam met een slimme meting, waarin meerdere onderdelen gemeten worden. Zowel individuele als maatschappelijke baten maken deel uit van de meting. En Amanda kwam met duidelijke resultaten. Deze worden samengevat in de infographic. Ook berekende zij wat de besparingen zijn en kwam tot de conclusie, dat deze als er sprake is van re-integratie van een uitkeringsgerechtigde 1998 euro per maand bedragen. chapeau!

 

Amanda Wielstra verrichte onderzoek over De Toegevoegde Waarde van JobHulpMaatje.
 

Hercertificering: De eerste ronde

Al weer enige tijd geleden werd onderkend, dat de vrijwilligers niet alleen gecertificeerd moeten worden en dat het ook belangrijk is te blijven werken aan vermeerdering en deling van kennis en ervaringen. Zo werd het idee geboren hercertificering te ontwikkelen.De eerste ronde hercertificering heeft vooral een ontwikkelingsdoel meegekregen. Wat werkt en wat wordt belangrijk gevonden.
Deze eerste ronde verliep bepaald niet op rolletjes. De eerste van drie geplande hercertificeringsdagen te Rhenen werd gehouden in 2020, op een moment tussen twee lockdowns in. Maar de twee andere geplande dagen moesten geschrapt worden omdat inmiddels een nieuwe lockdown van kracht was geworden. Omdat toen zoveel andere producten ook digitaal her ontwikkeld moesten worden werd besloten de hercertificering voor 2020 verder te vergeten en deze opnieuw in 2021 op een passend moment aan te bieden. En inmiddels zijn die twee hercerticeringen gehouden en wel digitaal.
De onderwerpen die behandeld werden zijn: de situatie op de arbeidsmarkt, leveling met de werkzoekende en omgaan met teleurstellingen. Als je de arbeidsmarkt beter kent kun je werkzoekenden beter helpen. Bijvoorbeeld kwam sterk naar voren dat op de markt de meeste mensen via netwerken aan een baan komen en slechts een kleine minderheid via de welbekende vacaturemeldingen. Maatjes doen er dus verstandig aan het leren netwerken veel aandacht te geven, omdat dat meer succes oplevert dan achter vacatures aangaan. Ook werd helder dat het bijzonder moeilijk is om als Maatje en als werkzoekende elkaar echt optimaal te begrijpen (‘levelen’) en hoe belangrijk het is om daar veel tijd en energie in te steken. Daarmee kunnen problemen worden voorkomen en succes worden behaald. Teleurstellingen horen bij het leven en het is dus goed daar altijd op bedacht en voorbereid te zijn en niet alleen de eigen ‘waarden’ daarin vanzelfsprekend te vinden. De indruk was dat al met al dit ook al was er sprake van leerpunten en waren er hindernissen te overwinnen dit toch een geslaagde eerste ronde was. En dus zal nagedacht worden over inhoud en aanpak van een vervolg.

 

Even voorstellen         

Mijn naam is Lex van den Ham (1956) en sinds kort ben ik lid van het landelijk bestuur. Ik woon in Veenendaal, ben gehuwd, drie kinderen en 5 kleinkinderen (en een Duitse herder). In mijn vrije tijd doe ik vrijwilligerswerk: o.a. als natuurgids, in de kerk, club en in een landelijk bestuur op het terrein van aanpak schuldenproblematiek. In mijn loopbaan ben ik vele jaren werkzaam geweest in leidinggevende rollen op ministeries in Den Haag, waarna ik een overstap heb gemaakt naar consultancytak van Capgemini, verantwoordelijk voor de activiteiten in de overheidssector. Sinds enkele jaren doe ik zelfstandig opdrachten als organisatieadviseur, coach en moderator, op dit moment vooral in de erfgoedsector. Via bestuurslid Peter Veld werd ik enkele jaren geleden bekend met het werk van JHM:hij vroeg mij met een mevrouw een gesprek te voeren over haar ambities en kansen op de arbeidsmarkt. Dat heb ik met plezier gedaan. Als bestuurslid zet ik me graag in voor de doelstellingen van JHM. Graag tot ziens, wellicht op de Open Dag.

Kort Nieuws

 • Ewout Suithoff heeft om gezondheidsredenen bedankt als voorzitter van de Stichting JobHulpMaatje. Hij vindt het verstandiger om tijdens zijn herstel niet zijn functie bij JHM te blijven bezetten. Hij helpt mee met het benaderen van een nieuwe voorzitter. Dat is work under progress. We bedanken Ewout voor zijn bijdragen en wensen hem een goed en vlot herstel toe. 
 • Lex van den Ham is Sander Balkenende opgevolgd als bestuurslid van JobHulpMaatje. Elders in deze nieuwsbrief een kennismaking. Met dank aan Sander die de basis heeft gelegd voor de nieuwe Meerjarenvisie, die op korte termijn wordt gepresenteerd.
 • JHM heeft met  SchuldHulpMaatje, Hip Helpt, Present en Tijd voor Aktie afgesproken nauwer te gaan samenwerken in een Keten van Hoop. In een volgend nummer volgt daarover meer informatie.
 • JHM heeft met SchuldHulpMaatje, Hip Helpt, het Passion en Tot Heil Des Volks afgesproken te onderzoeken of het mogelijk is tot een gezamenlijk project te komen, waarin thuisloosheid direct aan de voorkant, dus daar waar deze aan het ontstaan is kan worden aangepakt. Denk bijvoorbeeld aan baanverlies. Hiervoor hier is het Ministerie van VWS ook benaderd. In een volgend nummer ook hierover meer informatie.
 • Het bestuur van JobHulpMaatje werkt aan een Meerjarenvisie waarin de ambities voor de komende jaren zijn neergelegd. Deze zal op korte termijn worden aangeboden aan de locaties. Deze nieuwsbrief zal daar dan uiteraard ook aandacht besteden. En op de landelijke dag zal hierover verder worden gesproken.
 • Het project De Brug naar Arbeidsparticipatie is afgerond. Veel dank is verschuldigd aan Instituut GAK en Stichting Rotterdam, die hierin hebben geïnvesteerd. Zie hun logo’s onder deze nieuwsbrief. En dank aan de locaties Leiden, Oss, Zoetermeer en Zwolle. Zij hebben  pioniersarbeid verricht. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een vervolg in het project Over de brug. Dit project zal openstaan voor alle locaties. Hierover zullen de locaties zo snel mogelijk worden geïnformeerd.
We hebben een selectie gemaakt van de belangrijkste activiteiten.
Ook dit keer weer erg veel activiteiten. Volg via de button de volledige agenda. Maatjestrajecten worden individueel gepland door de betreffende locatie van JHM. Die vind je in dit overzicht dan ook niet terug. Volg ook de impact die de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 hebben via de eigen locatie.

Landelijke dag 2021
Ook dit jaar wordt weer een landelijke dag georganiseerd voor vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden van JobHulpMaatje. Reserveer  6 november in jouw agenda. Zie elders in deze nieuwsbrief meer info en hoe je je kunt aanmelden. . Voor informatie en het inbrengen van ideeën kun je altijd terecht bij:  marloes.bouwmeester@jobhulpmaatje.nl

Agenda JobGroups

Op woensdag 15 september start een JobGroup in Waddinxveen
Op dinsdag 21 september start een JobGroup in Rhenen
Op vrijdag 24 september start een nieuwe JobGroup voor ZZP’ers in Zoetermeer (al druk bezet)
Op donderdag 30 september start een JobGroup in Apeldoorn
Op woensdag 6 oktober start een JobGroup in Gouda
Op vrijdag 8 oktober start een JobGroup iWIN in Rhenen voor statushouders
Op dinsdag 2 november start een JobGroup in Leiden

Trainingen

Op 11 september is er een training voor nieuwe Maatjes (deze is vol)
Op vrijdag 17 en 24 september is er een training voor nieuwe JobGroupleiders
Op donderdag 7 oktober van 19.30 – 21.00 is er een online training LinkedIn
Op 18 en 27 november is er een training voor nieuwe Maatjes
Op vrijdag 26 november is er een trainingsdag iWIN

We bedanken alle sponsors voor hun steun aan JobHulpMaatje!

 

JobHulpMaatje werkt met vrijwilligers en daardoor zijn de kosten beperkt. Er zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden. Denk aan de opleiding en bijscholing van vrijwilligers, aan faciliteiten voor fysieke en digitale bijeenkomsten, de kosten van coördinatie, het ontwikkelen en bijhouden van kwalitatief goede werkmethoden en werkboeken en dergelijke. Gelukkig zijn er veel organisaties die JobHulpMaatje helpen. Gelukkig ontvangen de  JobHulpMaatje locaties ook subsidies van de Gemeente en giften van lokale fondsen, van kerken en van particulieren. Hartelijk dank daarvoor.

Ik wil JobHulpMaatje ook steunen