Samen werkt 't Doneer nu!
[seopress_breadcrumbs]

Nieuwsbrief JobHulpmaatje oktober 2021

Nieuwe initiatieven JobHulpMaatje

In dit nummer:

  • JobHulpMaatje heeft zich voorbereid op de komende jaren in de nieuwe Meerjarenvisie. Er kunnen de komende jaren nog heel wat meer werkzoekenden geholpen worden en in meer plaatsen. Daartoe zal de organisatie versterkt worden. En er zal veel meer samengewerkt worden met andere organisaties. De informatie hierover tref je aan in deze nieuwsbrief.
  • In de rubriek Locaties in het zonnetje dit keer aandacht voor de nieuwe locatie Enschede.
  • Een nieuwe rubriek De Kracht van de verhalen. Met het verhaal van Rob.
  • Informatie over de online landelijke dag op 6 november.
  • De Agenda van JobGroups en Trainingen

Peter Veld

Samenvatting Meerjarenvisie

(Via de button onder dit artikel kan de Meerjarenvisie gedownload worden. Een korte samenvatting volgt hieronder.)

De afgelopen jaren is een basis gelegd voor JobHulpMaatje. Gebleken is, dat werk voor de moeilijk bemiddelbare groep een sterk curatief en preventief effect heeft. Curatief omdat het bestaande materiële en immateriële problemen aanpakt. Preventief, omdat met werk nieuwe problemen voorkomen worden dan wel beter zelf opgelost kunnen worden.

De maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt maken het nodig, dat de aanvullende rol van JobHulpMaatje wordt versterkt. Daartoe is deze meerjarenvisie ontwikkeld.

Het gaat om werkzoekenden, die zonder intensieve begeleiding geen of weinig kans hebben op de arbeidsmarkt: langdurig werkloos, langdurig met een bijstandsuitkering, stille armoede, migranten en een deel van de jongeren en een deel van de ZZP’ers.

Voor de ontwikkeling van deze Meerjarenvisie zijn gesprekken gevoerd met de locaties van JobHulpMaatje in videosessies. Daarnaast zijn met meerdere organisaties samenwerkingsmogelijkheden besproken. We bedanken alle gesprekspartners voor de goede inbreng. “Samen werkt het” bleek niet voor niets het motto van JobHulpMaatje. Het resultaat ligt nu voor u.

Het gaat om een visie. Deze zal stap voor stap met actie worden belegd. Heel kort door de bocht is dit de essentie van de Meerjarenvisie:

  • JobHulpMaatje zet in op specialisatie op haar kernkwaliteit: het intensief begeleiden van individuele en kleine groepen werkzoekenden. Er is geen segmentatie van de doelgroep.
  • De organisatie zal professioneler worden om dit waar te kunnen maken. Daartoe zal een projectdirecteur worden aangenomen.
  • JobHulpMaatje zal intensiever partneren vanuit de missie van JobHulpMaatje.
  • En JobHulpmaatje zal duidelijk activeren door stelling te nemen en door de kracht van de verhalen effectiever te benutten.

Met deze aanpak kunnen ongeveer tweemaal zoveel werkzoekenden op meer locaties van JobhulpMaatje begeleid worden.

Wij willen landelijk en in de locaties de samenwerking met collega (vrijwilligers)organisaties veel meer opzoeken. Dat doen we met het oogmerk de netwerken van deze organisaties optimaal te benutten om meer werkzoekenden te kunnen helpen en het aantal JobHulpMaatje locaties uit te breiden. Dat doen onder meer door actief de dialoog op te zoeken om te komen tot een strategische samenwerking waarin meer kosten gedeeld kunnen worden en diensten slim gecombineerd kunnen worden.
We staan open voor initiatieven om onze samenwerking te versterken.

 

de tekst van de Meerjarenvisie
 

JobHulpMaatje Enschede is per 1-9-2021 officieel van start gegaan.
Na een grondige voorbereidingsperiode is de locatie JobHulpMaatje Enschedé nu ook officieel van start gegaan.

Coördinator Jaap van Tilburg: “Mensen die ondersteuning