Samen werkt 't Doneer nu!
 1. Home
 2. /
 3. Nieuws
 4. /
 5. Nieuwsbrief JobHulpmaatje oktober 2021

Nieuwsbrief JobHulpmaatje oktober 2021

Nieuwe initiatieven JobHulpMaatje

In dit nummer:

 • JobHulpMaatje heeft zich voorbereid op de komende jaren in de nieuwe Meerjarenvisie. Er kunnen de komende jaren nog heel wat meer werkzoekenden geholpen worden en in meer plaatsen. Daartoe zal de organisatie versterkt worden. En er zal veel meer samengewerkt worden met andere organisaties. De informatie hierover tref je aan in deze nieuwsbrief.
 • In de rubriek Locaties in het zonnetje dit keer aandacht voor de nieuwe locatie Enschede.
 • Een nieuwe rubriek De Kracht van de verhalen. Met het verhaal van Rob.
 • Informatie over de online landelijke dag op 6 november.
 • De Agenda van JobGroups en Trainingen

Peter Veld

Samenvatting Meerjarenvisie

(Via de button onder dit artikel kan de Meerjarenvisie gedownload worden. Een korte samenvatting volgt hieronder.)

De afgelopen jaren is een basis gelegd voor JobHulpMaatje. Gebleken is, dat werk voor de moeilijk bemiddelbare groep een sterk curatief en preventief effect heeft. Curatief omdat het bestaande materiële en immateriële problemen aanpakt. Preventief, omdat met werk nieuwe problemen voorkomen worden dan wel beter zelf opgelost kunnen worden.

De maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt maken het nodig, dat de aanvullende rol van JobHulpMaatje wordt versterkt. Daartoe is deze meerjarenvisie ontwikkeld.

Het gaat om werkzoekenden, die zonder intensieve begeleiding geen of weinig kans hebben op de arbeidsmarkt: langdurig werkloos, langdurig met een bijstandsuitkering, stille armoede, migranten en een deel van de jongeren en een deel van de ZZP’ers.

Voor de ontwikkeling van deze Meerjarenvisie zijn gesprekken gevoerd met de locaties van JobHulpMaatje in videosessies. Daarnaast zijn met meerdere organisaties samenwerkingsmogelijkheden besproken. We bedanken alle gesprekspartners voor de goede inbreng. “Samen werkt het” bleek niet voor niets het motto van JobHulpMaatje. Het resultaat ligt nu voor u.

Het gaat om een visie. Deze zal stap voor stap met actie worden belegd. Heel kort door de bocht is dit de essentie van de Meerjarenvisie:

 • JobHulpMaatje zet in op specialisatie op haar kernkwaliteit: het intensief begeleiden van individuele en kleine groepen werkzoekenden. Er is geen segmentatie van de doelgroep.
 • De organisatie zal professioneler worden om dit waar te kunnen maken. Daartoe zal een projectdirecteur worden aangenomen.
 • JobHulpMaatje zal intensiever partneren vanuit de missie van JobHulpMaatje.
 • En JobHulpmaatje zal duidelijk activeren door stelling te nemen en door de kracht van de verhalen effectiever te benutten.

Met deze aanpak kunnen ongeveer tweemaal zoveel werkzoekenden op meer locaties van JobhulpMaatje begeleid worden.

Wij willen landelijk en in de locaties de samenwerking met collega (vrijwilligers)organisaties veel meer opzoeken. Dat doen we met het oogmerk de netwerken van deze organisaties optimaal te benutten om meer werkzoekenden te kunnen helpen en het aantal JobHulpMaatje locaties uit te breiden. Dat doen onder meer door actief de dialoog op te zoeken om te komen tot een strategische samenwerking waarin meer kosten gedeeld kunnen worden en diensten slim gecombineerd kunnen worden.
We staan open voor initiatieven om onze samenwerking te versterken.

 

de tekst van de Meerjarenvisie
 

JobHulpMaatje Enschede is per 1-9-2021 officieel van start gegaan.
Na een grondige voorbereidingsperiode is de locatie JobHulpMaatje Enschedé nu ook officieel van start gegaan.

Coördinator Jaap van Tilburg: “Mensen die ondersteuning zoeken bij het vinden van werk kunnen terecht bij JobHulpMaatje Enschede. Ze kunnen zich aanmelden via de button onder dit artikel. Zowel voor individuele begeleiding als voor een  JobGroup. Vanaf heden zullen we intakegesprekken gaan houden met potentiele deelnemers en dan kunnen we afhankelijk van de aanmeldingen z.s.m. komen tot een start van de individuele begeleiding en de JobGroups.
Alle werkzoekenden zijn welkom en vooral ook mensen die vanuit een vluchtelingen achtergrond op zoek zijn naar werk alsmede Roma’s. Onze ambitie is ook om later mensen te gaan ondersteunen die een eigen bedrijf willen gaan opzetten, daar hebben we al veel ervaring mee opgedaan in het verleden.
In de afgelopen jaren hebben we al 4x een JobGroup georganiseerd en konden we al enkele tientallen mensen helpen. De helft daarvan waren ‘statushouders’ (mensen met een verblijfsvergunning). Zij hebben vanwege een beperkte kennis van de Nederlandse taal en cultuur een extra probleem met het vinden van een passende baan. (Opmerking van de redacteur: van deze ervaring is landelijk ook gebruik gemaakt bij het opzetten van het project Ik Werk in Nederland iWIN).
Nadat we in de afgelopen jaren al wat ervaring hadden opgedaan en een aangepaste methodiek voor statushouders hadden opgezet wilden we de organisatie in Enschede beter opzetten. We hebben toen aansluiting gezocht bij de stichting XiE Helpt, een overkoepelende organisatie van kerken in Enschede en bij de landelijke organisatie JobHulpMaatje.
Ook hebben we een aantal sponsors gevonden om ons project te ondersteunen. We zijn dank verschuldigd aan het Oranjefonds, het Kansfonds, de Konferentie van Nederlandse Religieuzen, Fundatie Luden van Stoutenburg, de stichting Haella en 40 Twentse ondernemers via crowdfunding.”

Coördinator Jaap van Tilburg (zie foto) is te bereiken via 06-22246069 en jj@vantilburginnovation.nl

Aanmelden JHM Enschedé

 

Meld je aan voor de landelijke dag

Er hebben zich al 40 personen aangemeld voor de digitale Landelijke Dag van JobHulpMaatje. De aanmelding staat nog steeds open.
Ook zijn er al diverse en goede vragen aangedragen, die overgebracht worden aan Tof Thissen. Hij heeft aangegeven daar in zijn inleiding rekening mee te houden. Ook tijdens de landelijke dag zelf kunnen vragen en opmerkingen gemaakt worden.
Tijdens de dag is er ook kans mee te praten over de Meerjarenvisie, waarover je in deze nieuwsbrief meer informatie vindt.
Meer informatie over het programma en de workshops waaruit je kunt kiezen kun je hieronder vinden.
Volg ook de website met nieuws over dit onderwerp. Nieuws – JobHulpMaatje

Datum: 6 november van 9.30 tot ongeveer 15.00 uur
Locatie: Online

Doelgroep: De landelijke dag van JobHulpmaatje is om van elkaar te leren, kennis te maken met andere maatjes en JobGroupleiders, te praten over JobHulpmaatje en de toekomst  en vooral om een leuke bijeenkomst te hebben met elkaar.
De dag begint plenair vanuit het bestuur van JobHulpmaatje Nederland, gevolgd door een mooi ervaringsverhaal. Na een korte pauze starten we met de eerste workshopronde. Daarna heb je tijd om te lunchen. Na de workshop geeft Tof Thissen (algemeen directeur van het Werkbedrijf van het UWV) een presentatie en gaat hij in op vragen. Hij zal onder meer ingaan op de actuele situatie op de arbeidsmarkt en op de rol van vrijwilligers. Als je vragen hebt dan kun je die nu al indienen via de aanmeldlink. Hierna volgt workshopronde 2. Na de tweede workshopronde is de landelijke dag al weer ten einde en kan je de computer afsluiten. Het programma ziet er als volgt uit:

09.30 – 10.00 uur: Welkom bestuur en mededeling landelijk JobHulpmaatje
10.00 – 10.30 uur: ervaring werkzoekende
10.30 – 10.45 uur: pauze
10.45 – 12.00 uur: Workshopronde 1
12.00 – 12.30 uur: pauze, lunch
12.30 – 13.30 uur: Tof Thissen (UWV) over actuele thema’s in de arbeidsmarkt
13.30 – 13.45 uur: pauze
13.45 – 15.00 uur: workshopronde 2

De volgende workshops worden gegeven op deze landelijke dag:

 1. Wat is jouw rol/ mijn rol (voor coördinatoren en bestuursleden)
 2. Praten over de Meerjarenvisie van JobHulpmaatje Nederland
 3. Het begeleiden van deelnemers met weerstand
 4. Het werven van (lokale) fondsen
 5. Workshop netwerken
 6. Jobmarketing
Geef je hier op voor de landelijke dag
Stel hier een vraag aan Tof Thissen
De kracht van de verhalen: het verhaal van Rob

We willen als JobHulpMaatje graag ons geluid laten horen en daarmee te motiveren en activeren. Want we zien van alles als we werkzoekenden helpen. En soms willen we dat ook signaleren bij anderen. Of we willen anderen daarvan bewust maken. In de nieuwsbrief openen we daartoe een nieuwe rubriek De Kracht van de Verhalen waarin we stelling nemen vooral door (ex-)werkzoekenden en Maatjes aan het woord te laten. Deze keer het verhaal van Rob, die door Corona zijn baan in de evenementenbranche verloor. Heeft u ook een verhaal? Stuur het aan de redacteur. 

Ontslagen in Corona-tijd en toch weer aan de slag!
‘’Daar sta je dan, net je certificaat Jobhulpmaatje gehaald en nu sta je voor de deur bij je eerste ‘werkzoekende’. Een spannend moment zowel voor hem als mij, je coördinator heeft de match gemaakt”.
Is er een klik
Rob doet de deur onwennig open, fijn dat zijn ‘Maatje’ er is. Tijdens de kennismaking komt er veel naar voren. Het bedrijf ging failliet, waardoor Rob na 40 jaar trouwe dienst op straat kwam. En toen het bedrijf daarna een doorstart maakte werd hij zelfs niet gebeld. Daarover was hij nog wel het meest teleurgesteld. Alles wat hij had is als sneeuw voor de zon verdwenen. De twijfel slaat toe, hoe moet dat dan verder? Hij is al 61 jaar… Niet de juiste diploma’s, geen rijbewijs en nog geen pensioengerechtigde leeftijd…
Samen
In de vervolggesprekken praten we samen over het verleden. Gedurende het proces wordt Rob zich bewust, dat hij zelf de sleutel is tot het succes. We gebruiken de ‘achteruitkijkspiegel’ als hulpmiddel. Alles wat niet meer nodig is achter je laten, verder gaan met alle positieve eigenschappen. Weet wat je kan, waar nodig advies vragen.
Resultaat
Rob gaat zelf op zoek naar een baan, heeft gesprekken met uitzendbureaus. Uiteindelijk krijgt hij een baan aangeboden, met de tips van JobHulpMaatje gaat hij de salarisonderhandelingen in. Helaas loopt het hierop stuk. Ondanks dat kan hij vol trots vertellen over  wat hij ervan heeft geleerd en mee kan nemen naar een volgende sollicitatie.
Gelukkig lopen dingen anders! Rob wordt een paar dagen later gebeld en komen ze alsnog uit de salarisonderhandeling.
Als ik hem later tegenkom, zie ik een zelfverzekerdere man, die trots is op wat hij heeft bereikt.”

We hebben een selectie gemaakt van de belangrijkste activiteiten.
Maatjestrajecten worden individueel gepland door de betreffende locatie van JHM. Die vind je in dit overzicht dan ook niet terug.

Landelijke dag 2021
Ook dit jaar wordt weer een landelijke dag georganiseerd voor vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden van JobHulpMaatje. Elders in deze nieuwsbrief vind je alle informatie. 

Agenda JobGroups en agenda Trainingen kun je volgen met de buttons.

Agenda jobGroups
Agenda Trainingen
We bedanken alle sponsors voor hun steun aan JobHulpMaatje!

 

JobHulpMaatje werkt met vrijwilligers en daardoor zijn de kosten beperkt. Er zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden. Denk aan de opleiding en bijscholing van vrijwilligers, aan faciliteiten voor fysieke en digitale bijeenkomsten, de kosten van coördinatie, het ontwikkelen en bijhouden van kwalitatief goede werkmethoden en werkboeken en dergelijke. Gelukkig zijn er veel organisaties die JobHulpMaatje helpen. Gelukkig ontvangen de  JobHulpMaatje locaties ook subsidies van de Gemeente en giften van lokale fondsen, van kerken en van particulieren. Hartelijk dank daarvoor.