Samen werkt 't Doneer nu!
  1. Home
  2. /
  3. Uncategorized
  4. /
  5. Informatiepakket voor de naderende...

Informatiepakket voor de naderende gemeenteraadsverkiezingen en daarop volgende collegevorming

Op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen en daarna worden nieuwe colleges van B&W gevormd. Een goed moment om onder de aandacht te brengen, dat werk belangrijk is voor mensen en dat er nog maar al te veel mensen niet aan de bak komen. Door de krapte op de arbeidsmarkt bestaat wel eens het beeld, dat ons werk niet meer nodig is. Wij weten echter beter. Of zoals Tof Thissen van UWV het verwoorde op de landelijke dag: er zijn 1.2 miljoen mensen die geen baan hebben waarvan 0.8 miljoen ‘ongekend’, zoals hij het uitdrukte. Er is dus sprake van een Januskop op de arbeidsmarkt: een krappe arbeidsmarkt en tegelijkertijd veel sociaal onrecht omdat velen geen faire kans op werk krijgen.

Een aantal locaties wordt goed gedragen door de lokale overheid en anderen hebben te maken met een minder ruimhartige of zelfs terugtrekkende lokale overheid. Dus de actuele situatie verschilt van plaats tot plaats. Het is daarom belangrijk de boodschap te brengen:

  1. Dat komende jaren alles op alles gezet moet worden om werkzoekenden een faire kans op werk te geven
  2. Dat JobHulpMaatje in staat gesteld moet worden met vrijwilligers hier een grotere aanvullende bijdrage aan te leveren

Tegen deze achtergrond is een informatiepakket beschikbaar. Hierin komt duidelijk naar voren hoe belangrijk JobHulpmaatje is!

Hier is het informatiepakket beschikbaar.