Samen werkt 't Doneer nu!
  1. Home
  2. /
  3. Uncategorized
  4. /
  5. Nieuwsbrief februari 2022

Nieuwsbrief februari 2022

Wat vragen wij aan gemeenten?
Op 16 maart zijn er verkiezingen voor nieuwe gemeenteraden. En daarna worden nieuwe colleges van B&W gevormd. Wat vragen wij aan de nieuwe gemeenteraden en nieuwe colleges? Het korte antwoord luidt: “een faire kans op werk”. en dat is ook de titel van de informatiemap die door JobHulpMaatje voor deze verkiezingen is gemaakt. Benut deze!
In deze nieuwsbrief ook nog: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beveelt JobHulpMaatje aan. 

Peter Veld
Stuur deze nieuwsbrief door naar een bekende Deel deze nieuwsbrief via Facebook
Wat vragen we aan gemeenten? 

Zet alles op alles voor een faire kans op werk
Iedereen verdient een faire kans op werk. Helaas gaat op dit moment krapte op delen van de arbeidsmarkt samen met onvoldoende kansen voor de vele kansarme werklozen. De arbeidsmarkt vertoont een Januskop. De komende jaren bieden nieuwe kansen om aan dit sociale onrecht te werken. Wij adviseren de landelijke en lokale overheden om maatschappelijke krachten en vrijwilligers daarbij te betrekken. En deze samen met kerken, bedrijfsleven en goede doelen fondsen te ondersteunen, ook financieel. JobHulpMaatje wil zich hiervoor met geschoolde vrijwilligers de komende jaren inzetten. JobHulpMaatje wordt aanbevolen door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Speciaal voor deze verkiezingen en voor de collegevorming is een informatiemap gemaakt door JobHulpMaatje. Deze kunnen alle locaties van JobhulpMaatje en alle andere belangstellenden gebruiken naar de politiek en partnerorganisaties. Laat de boodschap ook horen op de social media. Dat kan geen kwaad, want het onderwerp verdient een hogere plaats op de agenda! 
download hier de informatiemap
Ministerie van SZW beveelt JobHulpMaatje aan

Het ministerie van SZW heeft in een brief JobHulpMaatje aanbevolen. JobHulpMaatje wordt een waardevolle aanvulling genoemd. En de hoop wordt uitgesproken, dat gemeenten, goede doelen instellingen, bedrijven en andere (locale) partijen steun bieden, zodat nog meer werkzoekenden kunnen worden begeleid. De brief is hieronder afgedrukt. 
Download hier de aanbevelingsbrief
Hans Borstlap: “Werklozen hebben afstand tot de arbeidsmarkt? Nee hoor, de arbeidsmarkt heeft afstand tot hen”. 
In een interview in Trouw op 21 december 2021 wordt dit gezegd door Hans Borstlap. Hij is voormalig topambtenaar en voormalig lid van de Raad van State en één van de grootste kenners in Nederland van theorie en praktijk van de arbeidsmarkt. Hij zegt ook nog dat de werkloosheid afgeschaft moet worden, dat werkgevers nu veel te kieskeurig zijn en dat de arbeidsmarkt dezelfde urgentie verdient als stikstof, klimaat en volkshuisvesting. Dit bericht werd eerder geplaatst in de Nieuwsbrief van december 2021. Vanwege de actualiteit en de lokale verkiezingen is dit artikel nog een keer geplaatst. 
Agenda JobGroups
Agenda Trainingen
Gevraagd: nieuwe locaties
JobHulpMaatje wil graag meer werkzoekenden helpen. Om nieuwe locaties te kunnen starten zijn er enthousiaste mensen nodig die daarvoor willen gaan. Lijkt het je wat om een nieuwe locatie te starten? Of ken je personen, die daarin mogelijk geïnteresseerd zijn? Neem dan contact op met JobHulpMaatje.
We bedanken alle sponsors voor hun steun aan JobHulpMaatje!
 
JobHulpMaatje werkt met vrijwilligers en daardoor zijn de kosten beperkt. Er zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden. Denk aan de opleiding en bijscholing van vrijwilligers, aan faciliteiten voor fysieke en digitale bijeenkomsten, de kosten van coördinatie, het ontwikkelen en bijhouden van kwalitatief goede werkmethoden en werkboeken en dergelijke. Gelukkig zijn er veel organisaties die JobHulpMaatje helpen. Gelukkig ontvangen de  JobHulpMaatje locaties ook subsidies van de Gemeente en giften van lokale fondsen, van kerken en van particulieren. Hartelijk dank daarvoor. 
Ik wil JobHulpMaatje ook steunen