Samen werkt 't Doneer nu!
 1. Home
 2. /
 3. Uncategorized
 4. /
 5. Betaalde coordinator gezocht in...

Betaalde coordinator gezocht in Enschede

– inmiddels voorzien –

De complexiteit van onze samenleving maakt het voor kwetsbare werkzoekenden moeilijk om zonder hulp geschikt en vooral passend werk te krijgen én te behouden. Problemen als financiële onzekerheid, éénzaamheid, onzekerheid en uitsluiting in de maatschappij liggen op de loer.

JobHulpMaatje Enschede ondersteunt werkzoekenden bij het vinden van een passende baan. We richten ons op alle kwetsbare werkzoekenden en daarbij ook statushouders. We geven belangeloze aandacht en doen dat aanvullend op de bestaande hulpverlenende instanties. Daarbij is ook veel aandacht voor motivatie, eigenwaarde en het delen van ervaringen. In dit proces krijgt de werkzoekende ook hulp van
een getrainde vrijwilliger. Hulp wordt verleend in groepen, genaamd JobGroups en/of via individuele trajecten met een coach, genoemd JobHulpMaatjes. Wij zijn een snelgroeiende vrijwilligersorganisatie en daarom op zoek naar een coördinator.

Stichting XiE Helpt is de overkoepelende interkerkelijke stichting. Zij heeft als algemene doelen:
het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënten door middel van het bieden van sociale- en
praktische ondersteuning, het bevorderen van de effectiviteit van de hulpverlening door inzet van
vrijwilligers en ook het bevorderen van de samenwerking tussen vrijwilligers en professionele
hulpverlening.

De stichting werkt vanuit een christelijke motivatie om kwetsbare medeburgers te helpen en te
ondersteunen, ongeacht geloof, levensovertuiging of afkomst. Om hier nog verder in groeien, zoekt
stichting XiE Helpt voor haar project JobHulpMaatje Enschede naar deze parttime coördinator.

Coördinator voor 5 deelactiviteiten

 • het werven van werkzoekenden voor JobGroups en JobHulpMaatjes (verder Maatjes);
 • het werven, begeleiden en coachen van JobGroupleiders en Maatjes;
 • het organiseren en monitoren van JobGroups en Maatjes trajecten;
 • het onderhouden van goede relaties met aanverwante plaatselijke organisaties en instellingen;
 • het inrichten, managen en continueren van JobHulpMaatje Enschede.

Taken van de coördinator zijn

 • het werven en de intake van de deelnemers voor JobGroups en Maatjes trajecten;
 • het werven van Maatjes en JobGroupleiders;
 • het ondersteunen van de JobGroupleider bij het organiseren en leiden van JobGroups;
 • het begeleiden en coachen van Maatjes, alsmede het ko