Samen werkt 't Doneer nu!
 1. Home
 2. /
 3. Uncategorized
 4. /
 5. Betaalde coordinator gezocht in...

Betaalde coordinator gezocht in Enschede

– inmiddels voorzien –

De complexiteit van onze samenleving maakt het voor kwetsbare werkzoekenden moeilijk om zonder hulp geschikt en vooral passend werk te krijgen én te behouden. Problemen als financiële onzekerheid, éénzaamheid, onzekerheid en uitsluiting in de maatschappij liggen op de loer.

JobHulpMaatje Enschede ondersteunt werkzoekenden bij het vinden van een passende baan. We richten ons op alle kwetsbare werkzoekenden en daarbij ook statushouders. We geven belangeloze aandacht en doen dat aanvullend op de bestaande hulpverlenende instanties. Daarbij is ook veel aandacht voor motivatie, eigenwaarde en het delen van ervaringen. In dit proces krijgt de werkzoekende ook hulp van
een getrainde vrijwilliger. Hulp wordt verleend in groepen, genaamd JobGroups en/of via individuele trajecten met een coach, genoemd JobHulpMaatjes. Wij zijn een snelgroeiende vrijwilligersorganisatie en daarom op zoek naar een coördinator.

Stichting XiE Helpt is de overkoepelende interkerkelijke stichting. Zij heeft als algemene doelen:
het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënten door middel van het bieden van sociale- en
praktische ondersteuning, het bevorderen van de effectiviteit van de hulpverlening door inzet van
vrijwilligers en ook het bevorderen van de samenwerking tussen vrijwilligers en professionele
hulpverlening.

De stichting werkt vanuit een christelijke motivatie om kwetsbare medeburgers te helpen en te
ondersteunen, ongeacht geloof, levensovertuiging of afkomst. Om hier nog verder in groeien, zoekt
stichting XiE Helpt voor haar project JobHulpMaatje Enschede naar deze parttime coördinator.

Coördinator voor 5 deelactiviteiten

 • het werven van werkzoekenden voor JobGroups en JobHulpMaatjes (verder Maatjes);
 • het werven, begeleiden en coachen van JobGroupleiders en Maatjes;
 • het organiseren en monitoren van JobGroups en Maatjes trajecten;
 • het onderhouden van goede relaties met aanverwante plaatselijke organisaties en instellingen;
 • het inrichten, managen en continueren van JobHulpMaatje Enschede.

Taken van de coördinator zijn

 • het werven en de intake van de deelnemers voor JobGroups en Maatjes trajecten;
 • het werven van Maatjes en JobGroupleiders;
 • het ondersteunen van de JobGroupleider bij het organiseren en leiden van JobGroups;
 • het begeleiden en coachen van Maatjes, alsmede het koppelen van Hulpzoekers aan een
  Maatje;
 • het coördineren van diverse activiteiten;
 • het houden van intervisies en evaluatiegesprekken met vrijwilligers;
 • het verwerven van voldoende financiering voor de toekomst;
 • het opbouwen en onderhouden van de contacten met de gemeente, sociale wijkteams en andere partijen gericht op het operationaliseren van JobHulpMaatje Enschede;
 • het zorgen voor een goede administratie- en rapportagestructuur, die aansluit bij de eisen van
  de landelijke organisatie en fondsen- en subsidieverstrekkers;
 • het afleggen van verantwoording aan het bestuur van stichting XiE Helpt (de coördinator JobHulpMaatje Enschede valt in hiërarchisch en functioneel opzicht onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.);
 • het vooruit denken, plannen en uitvoeren van acties om te zorgen voor de continuïteit van
  JobHulpMaatje Enschede.

Wij bieden jou

Een uitdagende, zelfstandige functie binnen een team van betrokken vrijwilligers en tijdelijke medecoördinatoren, met veel ruimte voor eigen initiatief en in goede afstemming met het bestuur. De opdracht is in eerste instantie bedoeld voor 3 jaar. Maar dit is (ervan) afhankelijk van het feit of er voldoende sponsoring wordt gerealiseerd. Voor het lopende jaar is sponsoring beschikbaar tot 1 september en voor de periode daarna is sponsorwerving gaande. Sponsorwerving is één van de taken van de coördinatoren.

 • een all-in vergoeding van €1.800 per maand i.i.g. tot 1-9-2022;
 • een jonge organisatie die deel uitmaakt van een uitgekiende landelijke formule;
 • een samenwerking met een enthousiast en betrokken team en bestuur;
 • een driedaagse JobHulpMaatje-training (dit wordt als voorwaarde gesteld, opdat de coördinator over dezelfde kennis beschikt als de vrijwilliger);
 • training en bijeenkomsten met landelijke collega coördinatoren;
 • ondersteuning door het Landelijk Service Punt van JobHulpMaatje;
 • ondersteuning via de website en de helpdesk.

Heb jij

 • een HBO opleidings- en werkniveau;
 • affiniteit met het (samen)werken met en het aansturen van vrijwilligers;
 • een hands-on mentaliteit;
 • een luisterend oor voor vrijwilligers en zeker voor de hulpvrager;
 • de mogelijkheid en bereidheid om – indien nodig – op flexibele tijden te werken;
 • een christelijke levensovertuiging;
 • kennis van, ervaring met en/of affiniteit met personeelsmanagement of job coaching;
 • een goede samenwerkende houding en daarnaast de skills om de kar te trekken richting de
 • gestelde doelen, waarbij je ook grenzen kunt stellen;
 • affiniteit met de doelgroep van kwetsbare mensen en in het bijzonder met statushouders;
 • de capaciteiten om goed om te gaan met verschillen in ras, geaardheid en levensovertuiging;
 • affiniteit met netwerken en ondernemerschap;
 • goede communicatie- en computervaardigheden (zowel face-to-face als via diverse media);
 • vaardigheden voor financieel management en sponsorwerving;
 • organisatievaardigheden?

Meld je bij Jobhulpmaatje Enschede

Voor meer informatie kun je bellen met Jaap van Tilburg via 06-22246069 of coordinator@jobhulpmaatje-enschede.nl of bezoek onze website: www.JobHulpMaatje-enschede.nl.

Stuur je brief uiterlijk 28 maart

Stuur je motivatie met CV uiterlijk 28 maart per mail naar: coordinator@jobhulpmaatje-enschede.nl ter attentie van Jaap van Tilburg. Selectiegesprekken zullen begin april plaatsvinden.