Samen werkt 't Doneer nu!
 1. Home
 2. /
 3. Nieuws
 4. /
 5. Coalitie Samenleving

Coalitie Samenleving

‘Samenleven is samen zorgen’

Zorg voor elkaar verrijkt je leven en relaties. De mooie momenten beleef je samen. Wanneer
het leven tegenzit, sta je elkaar bij. Een goed leven is een leven in verbondenheid. Dorpen,
wijken, families, vriendengroepen, vrijwilligersnetwerken zijn op die manier kleine zorgzame
gemeenschappen. Nederland is krachtig wanneer die zorgzaamheid er is. Wanneer ons land
een zorgzame gemeenschap is.


Te lang hebben we in die onderlinge zorg vooral professionals centraal gezet. Met als gevolg:
weliswaar goede zorg van hoge kwaliteit, maar ook: onhoudbare zorgkosten, relaties die te vaak
op afstand staan, grote tekorten op de arbeidsmarkt en dat terwijl ons land nog staat voor de
grootste vergrijzingsgolf uit haar geschiedenis.


De zorg gaan we daarom weer met de héle samenleving doen. Veel mensen willen ook voor
elkaar zorgen, maar voelen dat dit onder druk staat. Wij, als organisaties uit alle hoeken
van de maatschappij, vragen aan jou om mee te doen aan een zorgzaam Nederland. Waar
je voor je familie of vrienden zorgt als mantelzorger en vrijwilliger, waar nodig ondersteund
door deskundige zorgmedewerkers. En je staat niet alleen. Dorpen, wijken, families en
vrijwilligersorganisaties in ons land zijn krachtig en vitaal in het omzien naar elkaar, zeker als
het leven kwetsbaar is vanwege eenzaamheid, gebrek aan gezondheid of financiële problemen.


Deze ‘coalitie samenleving’ doet voorstellen om je daarbij te ondersteunen.
Onze agenda 2023-2028 is:

 1. Als je ziek bent of (financiële) hulp nodig hebt, krijgen de mantelzorger en vrijwilliger een
  vanzelfsprekende rol naast de professionele zorgverlener en de overheid. Dat vraagt wel
  om het gesprek in de samenleving over nieuwe en realistische verwachtingen van de zorg
  van morgen. Overheid, zorgaanbieders, financiers en vrijwilligers maken het mogelijk
  dat dit ‘samen zorgen’ de nieuwe norm wordt. De kost gaat daarbij voor de baat uit; er
  komen voldoende transitiemiddelen om dit te realiseren. Tegelijk wordt gewerkt aan
  langetermijnbeleid (2040) voor informele zorg.
 2. Vrijwilligers en mantelzorgers krijgen een volwaardige plek aan tafel, daar waar de besluitvorming plaatsvindt: bij de lokale, landelijke en Europese overheid én binnen zorgorganisaties.
 3. Lokale en landelijke vrijwilligersorganisaties en –initiatieven krijgen voldoende structurele financiële middelen voor hun coördinatiecapaciteit en bestuurlijke ondersteuning. Ook worden lokale en landelijke kennisdeling en samenwerking versterkt en ondersteund.
 4. Als je zorgt voor een familielid of vriend krijg je betere ondersteuning en zorg. Gemeenten en zorgaanbieders investeren in praktische ondersteuning zoals zorgmaatjes, goede dagbesteding of logeerzorg.
 5. Als je je inzet voor anderen met vrijwilligerswerk of mantelzorg kan je eenvoudiger en ruimer verlof krijgen. De politiek en sociale partners werken tegelijk aan een eenvoudiger verlofstelsel.
 6. Je werk als vrijwilliger wordt minder in de weg gezeten door ingewikkelde regelgeving en bureaucratie. De regels worden eenvoudiger en als vrijwilliger word je beter ondersteund, bijvoorbeeld met deskundigheidsbevordering.
 7. Als jongere kom je vroeg in aanraking met vrijwillige inzet, bijvoorbeeld via burgerschap op scholen, maatschappelijke diensttijd en maatschappelijke stages.
 8. Als je een goed idee hebt om elkaar te ontmoeten in de buurt of op een andere manier de gemeenschapszin te versterken, krijg je de ruimte die je daarvoor nodig hebt, fysiek, financieel en met regelgeving.
 9. In je eigen buurt zal een goede mix van soorten huizen zijn, met voldoende seniorenwoningen, hofjes, mantelzorgwoningen, en nieuwe vormen van het vertrouwde bejaardenhuis. De overheid neemt het voortouw om deze zorgzame buurten te realiseren