Na maanden stil gelegen te hebben in verband met corona is de JobGroup Ik werk in Nederland in Zwolle van start gegaan. De groep start met 6 deelnemers. Deze deelnemers hebben een niet- Nederlandse achtergrond.  In deze JobGroup leren ze solliciteren, netwerken maar ook welke regels er gelden in Nederland. Daarnaast is een heel belangrijk onderdeel van de Jobgroup: kijken naar wie je bent, wat je kan maar vooral: wat wil je! Na de 10 bijeenkomsten zijn de werkzoekenden beter bemiddelbaar op de arbeidsmarkt!