Samen werkt het! Doneer nuContact

Landelijke JobHulpMaatjes-dag 2018

Op zaterdag 3 november heeft in het Kruispunt in Amersfoort, de tweede landelijke JobHulpMaatje-dag plaatsgevonden. Bestuurders, coördinatoren, maatjes en andere vrijwilligers uit het hele land waren voor deze dag uitgenodigd. 

De landelijke dag bestond uit inspirerende workshops en ontmoeting met elkaar, maar stond vooral in het teken van het thema ‘verbinden voor de toekomst’. “Het was goed om onderling te verbinden en te ontdekken dat locaties vlak bij elkaar kunnen liggen. Op die manier kunnen we ook samenwerken,” vertelt een deelnemer.

Het was een mooie en hartverwarmende dag. Gerard van Barneveld, projectleider JobHulpMaatje Nederland, bevestigt dit ook: “Het voelt als een familie die zich voor en met elkaar inzet om naasten te zijn voor kwetsbare mensen op zoek naar werk. Zowel bestuurders, maatjes, JobGroupLeiders en andere vrijwilligers zetten zich in om deze hulpvragers te helpen, om zo beter bemiddelbaar te worden voor de arbeidsmarkt.”

JobHulpMaatje Nederland heeft als doel om komend jaar te groeien in locaties en maatjes, maar ze wil ook werkgevers en ondernemers betrekken om de hulpvragers te voorzien van stage en/of werk- leerplekken. Als presentje kreeg iedereen een plantje mee, met als boodschap: “Door jouw inzet is er groei en door groei kan er weer gedeeld worden.”

Samen werkt het!