Samen werkt 't Doneer nu!

Jobhulpmaatje helpt mensen zonder baan, of mensen die van baan willen wisselen bij het vinden van werk of passend vrijwilligerswerk. Het verliezen van een baan valt vaak zwaar, zowel financieel als emotioneel. Ook komt het veel voor dat mensen wel een baan hebben, maar niet op hun plek zitten. Wij kunnen helpen om een stapje dichterbij een (passende) baan te komen. Dit doen we door naast de werkzoekende te staan en te motiveren, ondersteunen en aan te moedigen. Samen kom je verder!

Het idee is dat we door aandacht te geven en met kennis van zaken mensen te begeleiden deze weer een gevoel van eigenwaarde geven, perspectief of werk of vrijwilligerswerk en daarmee een kans om op een andere manier deel te nemen aan de maatschappij. JobHulpMaatje werkt ook aanvullend op bestaande werkbegeleiding- en re-integratietrajecten.

We werken met goedopgeleide vrijwilligers, de Maatjes, die allen gecertificeerd worden door de landelijke organisatie JobHulpMaatje Nederland. De coördinatoren hebben een professionele achtergrond in het begeleiding van mensen naar werk of in de maatschappelijke dienstverlening. Ook zij worden regelmatig bijgeschoold. We bewaken de kwaliteit met intervisiebijeenkomsten en bijscholingsdagen.

Naam: 't Swanenburghshofje

Ook genoemd: Jobhulpmaatje Gouda

RSIN: 804191281

KvK: 41172796 

Voorzitter: E. Hage (Eunice)

Secretaris: E. Zwart (Erik)

Penningmeester: D. Koetsier (Dirk)

PR en Fondsenwerving: K. de Jong (Kees)

Personeelszaken: R. Kievit (Regina)

JobHulpMaatje is er voor mensen die op zoek zijn naar een baan. Geen werk hebben kan heftig zijn, zowel financieel als emotioneel. Ook komt het voor dat mensen wel een baan hebben, maar niet op hun plek zitten. JobHulpMaatje is er voor alle werkzoekenden die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Een deel van de werkzoekenden die we willen ondersteunen zijn statushouders. Jij kunt hen als maatje helpen om een stap dichter bij passend (vrijwilligers) werk of dagbesteding te komen. Door JobGroups en individuele trajecten bieden we ondersteuning in de zoektocht naar werk en bij het (weer) mee kunnen doen in de samenleving.

Contactgegevens

Coördinator(en):
Ellen van Wilpen

In Gouda wordt het werk van JobHulpMaatje uitgevoerd door 't Swanenburghshofje.