Lansingerland

JobHulpMaatje locaties / Lansingerland

In Lansingerland wordt het werk van JobHulpMaatje uitgevoerd door Pand58. De doelstelling van Pand58 is elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Dit doen we door het organiseren van activiteiten met een algemeen maatschappelijk nut voor inwoners van de gemeente Lansingerland. JobHulpMaatje sluit hier mooi bij aan. We willen onze vaardigheden inzetten om de talenten van werkzoekende tot bloei te laten komen. Werkloos zijn is heftig en heeft zowel financiële als emotionele gevolgen. In zo’n situatie is het van grote meerwaarde om een maatje te hebben die je motiveert, aanmoedigt en ondersteunt.

In een JobGroup gaat de werkzoekende met andere werkzoekenden uit Lansingerland aan de slag met bepaalde thema’s. Daar omheen is er ruimte om ervaringen en tips uit te wisselen. De insteek is: samen sta je sterker! Een JobGroup bestaat uit zeven ontmoetingsmomenten; elke week op een vast moment.

Onze maatjes zijn gecertificeerde en opgeleide vrijwilligers die graag iets willen betekenen voor de werkzoekende. Een maatje biedt mentale en praktische ondersteuning en denkt mee over de mogelijkheden van de werkzoekende om (vrijwilligers)werk te vinden.

Contactgegevens

Coördinator(en): Jan Grin
E-mail: jan.grin@solidair-dienstverlening.nl
Telefoon:  06 46700837

Aanmelden

In Lansingerland wordt het werk van JobHulpMaatje uitgevoerd door
Stichting Pand58.

Meer informatie: pand58.life

Organisatiegegevens

Naam: Stichting Pand58
Ook genoemd: Jobhulpmaatje Lansingerland
RSIN: 856353115
KvK: 66005205

Bestuurssamenstelling
Doelstelling