Samen werkt 't Doneer nu!

Jobhulpmaatje helpt mensen zonder baan, of mensen die van baan willen wisselen bij het vinden van werk of passend vrijwilligerswerk. Het verliezen van een baan valt vaak zwaar, zowel financieel als emotioneel. Ook komt het veel voor dat mensen wel een baan hebben, maar niet op hun plek zitten. Wij kunnen helpen om een stapje dichterbij een (passende) baan te komen. Dit doen we door naast de werkzoekende te staan en te motiveren, ondersteunen en aan te moedigen. Samen kom je verder!

Het idee is dat we door aandacht te geven en met kennis van zaken mensen te begeleiden deze weer een gevoel van eigenwaarde geven, perspectief of werk of vrijwilligerswerk en daarmee een kans om op een andere manier deel te nemen aan de maatschappij. JobHulpMaatje werkt ook aanvullend op bestaande werkbegeleiding- en re-integratietrajecten.

We werken met goedopgeleide vrijwilligers, de Maatjes, die allen gecertificeerd worden door de landelijke organisatie JobHulpMaatje Nederland. De coördinatoren hebben een professionele achtergrond in het begeleiding van mensen naar werk of in de maatschappelijke dienstverlening. Ook zij worden regelmatig bijgeschoold. We bewaken de kwaliteit met intervisiebijeenkomsten en bijscholingsdagen.

Naam: Stichting Hulpmaatje Rhenen

Ook genoemd: JobHulpMaatje Rhenen

RSIN: 855878198

KvK: 64848221 

Voorzitter: K. Jochemsen (Kees)

Secretaris: J. van den Broek (Jaco)

Penningmeester: D. Kool (Dick)

Algemeen bestuurslid: T. Struijf Bonkes (Tjark)

Algemeen bestuurslid: H. van der Tang (Hannah)

Wij stellen ons ten doel het voorkomen en oplossen van financiële schuldenproblematiek van particulieren, alsmede het begeleiden naar werk voor werkzoekenden die een extra steuntje in de rug nodig hebben, geïnspireerd door Bijbelse motivatie. De stichting zet daarvoor SchuldHulpMaatjes en JobbHulpMaatjes in die werken op vrijwillige basis en die voor dit maatjeswerk slechts aanspraak kunnen maken op de binnen de stichting afgesproken onkostenvergoedingen. De Maatjes dienen (her)gecertificeerd en geregistreerd te zijn.

Contactgegevens

Coördinator(en):
Carla van Sluisdam en Eline van Berkum

In Rhenen wordt het werk van JobHulpMaatje uitgevoerd door Stichting Hulpmaatje Rhenen,