Samen werkt 't Doneer nu!
  1. Home
  2. /
  3. Locaties
  4. /
  5. Zoetermeer

JobHulpMaatje Zoetermeer helpt mensen die werkloos zijn, te weinig inkomen hebben, of het gevoel hebben niet goed in de samenleving mee te kunnen komen. Het gaat om werklozen die niet of nauwelijks in beeld zijn bij de Gemeentelijke Sociale Dienst of het UWV en niet voldoende door deze instellingen geholpen kunnen worden.

De economie trekt aan, de geregistreerde werkloosheid daalt – ook onder jongeren en mensen met een allochtone achtergrond. Meer mensen kunnen nu op eigen kracht binnen niet al te lange tijd een nieuwe baan vinden. Maar velen hebben hulp nodig bij hun zoektocht naar een nieuwe baan of zinvolle tijdsbesteding. De aantrekkende economie biedt echter ook voor deze werkzoekenden betere kansen en JobHulpMaatje Zoetermeer wil hen daarbij graag ondersteunen.

JHM-Zoetermeer is elke donderdag van 14.00 – 17.00 uur aanwezig in het Stadhuis-Forum, op het plein “Gezondheid en Welzijn”.

Naam: Stichting Reliance

Ook genoemd: JobHulpMaatje Zoetermeer

RSIN: 85 84 51 256

KvK: 70 76 64 28

Voorzitter: J. B Waaijer (Jan)

Secretaris en penningmeester: P.W.A. Veld (Peter)

Algemeen bestuurslid: J.B. Alebregtse (Johan)

  • Het verlenen van hulp op het gebied van het geestelijke en maatschappelijk welzijn aan inwoners van de gemeente Zoetermeer en omgeving;
  • Het vergroten van de zelfredzaamheid van de mensen met een hulpvraag door middel van het bieden van individuele (”hulpmaatjes”) of groepsgewijze sociale- en praktische ondersteuning.
  • Het bevorderen van de effectiviteit van de hulpverlening door inzet van vrijwilligers;
  • Het bevorderen van de samenwerking tussen vrijwilligers en professionele hulpverlening;
  • En voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Contactgegevens

Coördinator(en):
Jan Geerdes

In Zoetermeer wordt het werk van JobHulpMaatje uitgevoerd door Stichting Reliance.