Samen werkt 't Doneer nu!

In Zwolle wordt het werk van JobHulpMaatje uitgevoerd door Stichting Voor Elkaar Zwolle. Stichting Voor Elkaar Zwolle helpt vanuit de verbondenheid tussen de inwoners van Zwolle. Het verliezen van een baan valt vaak zwaar, zowel financieel als emotioneel. Ook komt het veel voor dat mensen wel een baan hebben, maar niet op hun plek zitten. Maatjes of JobGroupleiders kunnen helpen om een stapje dichterbij een (passende) baan te komen. Zij gaan naast de werkzoekende staan en motiveren, ondersteunen en moedigen aan.

In een JobGroup gaat de werkzoekende samen met andere Zwolse werkzoekenden aan de slag met bepaalde thema’s. Daar omheen is er ruimte om ervaringen en tips uit te wisselen. De insteek is: samen sta je sterker! Een JobGroup bestaat uit zeven ontmoetingsmomenten van circa twee uur; elke week op een vast moment.

Wanneer een groepsaanpak niet passend blijkt of de werkzoekende na de JobGroup verder wil met zijn of haar ontdekkingstocht, dan kan er samen met de coördinator worden besloten om individueel aan de slag te gaan. De werkzoekende wordt dan gekoppeld aan een ‘maatje’. Hij of zij coacht de werkzoekende dan één op één.

Onze vrijwilligers zijn goed opgeleid en gecertificeerd. Daarnaast nemen zij deel aan intervisies en worden ze begeleid door een betaalde coördinator. Zwollenaren die om hulp vragen, worden bijgestaan met raad en daad.

Naam: Stichting Voor Elkaar Zwolle

Ook genoemd: JobHulpmaatje Zwolle

RSIN: 853170186

KvK: 58761012 

Voorzitter: M. Suithoff (Martin)

Secretaris: W. van der Stouwe (Wim)

Penningmeester: M. Mars (Maurits)

Bestuurslid: B. Smit (Bert) en M. de Jonge (Mariët)

De doelstelling van het project JobHulpMaatje, uitgevoerd door Stichting Voor Elkaar Zwolle, is:
“Het bev