Nieuwsbrief december 2021

Bestuur en Landelijk Bureau van JobHulpMaatje bedanken iedereen voor haar of zijn bijdrage aan (stappen op weg naar) werk voor al die mensen die onze begeleiding nodig hebben. We wensen iedereen een fijne Kerst en een gelukkig 2022 toe.

 

 

Stuur deze nieuwsbrief door naar een bekende Stuur deze nieuwsbrief door naar een bekende
Deel deze nieuwsbrief via Facebook Deel deze nieuwsbrief via Facebook

 

 

Johan Alebregtse: we moeten naar preventieve ondersteuning en niet het dal afwachten

Bestuurslid en één van de oprichters, Johan Alebregtse, verlaat het bestuur van JobHulpMaatje Zoetermeer. Johan gaat verhuizen naar Noord Brabant. Voor onze rubriek De Kracht van het Verhaal  stelden wij hem een aantal vragen over zijn ervaringen.

Johan, je gaat begin 2022 stoppen als bestuurslid van JHMZ? Hoe kijk je terug op je periode als bestuurslid JHMZ?
Het was inspirerend om aan de basis te staan van JHM in Zoetermeer eerst als voorzitter, nu als algemeen bestuurslid en coördinator van de JobGroups. Mijn passie ligt vooral in het praktisch begeleiden en ondersteunen van mensen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij hun zoektocht naar werk. Ik vind het fantastisch om de ontwikkeling bij mensen te zien en in het bijzonder als dit dan leidt tot het vinden van een baan.

We hebben begrepen dat je niet helemaal stopt? Waar ga je mee door?
Het coachen van werkzoekenden in een JobGroup vind ik zo leuk dat ik daar mee door wil gaan. De tijd moet leren of dit haalbaar is. Anders zal ik een JobHulpMaatje moeten oprichten in Breda of Tilburg!

Wat vond je het moeilijkst in Coronatijd? En welke goede dingen zijn eruit voorgekomen?
In het begin van de coronatijd dacht ik nog dat online bij elkaar komen een prima alternatief was. Dat is het niet! Het blijft een uitdaging om uit een online bijeenkomst te halen wat nodig is. Belangrijk voordeel is dat we ons bewuster zijn geworden van het belang van een ‘echte’ ontmoeting en dat veel mensen zich digitaal ontwikkeld hebben.

Welke boodschappen wil je achterlaten?
Er is een verschuiving nodig van curatieve armoedebestrijding naar meer preventieve ondersteuning. Wat kunnen we doen om te voorkomen dat meer werkzoekenden tot diep in het dal van de bijstand en schuldsanering afdalen. Dat vraagt maatwerk en een goede en tijdige afstemming.

 

Lees hier het volledig interview
 

KNR steunt iWIN
De Konferentie van Nederlandse Religieuzen doneert een solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR-Projecten in Nederland. Deze solidariteitsbijdrage is bedoeld voor Het project Ik Werk in Nederland (iWIN). Met dit project worden statushouders en andere migranten zonder werk begeleid. Meerdere van hen vonden ook een baan. Ook in 2021 doneerde KNR-PIN al. Dat geld werd gebruikt om de in een paar locaties van JHM ontwikkelde methodiek op te schalen naar zes locaties. Daarbij gaat het onder meer om het bijscholen van vrijwilligers, zodat zij toegerust zijn voor de begeleiding van migranten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taalproblematiek en cultuurverschillen. iWIN verloopt zeer succesvol. Daarom is het doel om deze aanpak nu in alle locaties van JHM te gaan toepassen. De donatie die nu is ontvangen zal daarvoor worden gebruikt.

 

Stichting Rotterdam steunt JobHulpMaatje
Stichting Rotterdam heeft een donatie toegezegd aan JobHulpMaatje Nederland. Recent heeft JobHulpMaatje in een meerjarenvisie de doelen voor de komende jaren beschreven. Hierin staat onder meer, dat we de komende jaren meer werkzoekenden willen begeleiden. Dat betekent  meer locaties realiseren en op de bestaande locaties meer mensen helpen. daarvoor is ook meer ondersteuning nodig. De bijdrage van Stichting Rotterdam voor 2022 zal worden gebruikt om realisatie van de Meerjarenvisie in 2022 aan te kunnen pakken.

 

Instituut GAK steunt het project “Over de Brug”
In een eerdere nieuwsbrief is verslag gedaan van het succesvolle project Samenwerken aan de brug naar arbeidsparticipatie. Op basis van de eindrapportage is gebruik makend van de sterke en de te versterken punten een nieuw project op poten gezet onder de naam Over de Brug. Voor dit project is opnieuw ondersteuning gevraagd en verkregen van Instituut GAK. Dit project zal lopen vanaf begin 2022 tot en met eind 2023. De lezer zal in deze nieuwsbrief begin volgend jaar meer gaan horen.

 

Hans Borstlap: “Werklozen hebben afstand tot de arbeidsmarkt? Nee hoor, de arbeidsmarkt heeft afstand tot hen”.
In een interview in Trouw op 21 december wordt dit gezegd door Hans Borstlap. Hij is voormalig topambtenaar en voormalig lid van de Raad van State en één van de grootste kenners in Nederland van theorie en praktijk van de arbeidsmarkt. Hij zegt in het interview ook nog dat de werkloosheid afgeschaft moet worden, dat werkgevers nu veel te kieskeurig zijn en dat de arbeidsmarkt dezelfde urgentie verdient als stikstof, klimaat en volkshuisvesting.

 

Gevraagd: nieuwe locaties
JobHulpMaatje wil graag meer werkzoekenden helpen. Juist nu de werkloosheid laag is en de krapte op de arbeidsmarkt groeit liggen er kansen voor die werkzoekenden, die om allerlei redenen al langdurig geen werk hebben. Daarbij gaat het om een zeer grote groep. Het CBS becijferde deze groep recent op 1.3 miljoen personen en Tof Thissen van UWV gaf aan dat daarvan 0.8 miljoen personen ‘ongekend’. Het gaat dus niet om een kleine groep. Meer werkzoekenden helpen betekent ook meer locaties starten. En om nieuwe locaties te kunnen starten zijn er enthousiaste mensen nodig die daarvoor willen gaan. Lijkt het je wat om een nieuwe locatie te starten? Of ken je personen, die daarin mogelijk geïnteresseerd zijn? Neem dan contact op met JobHulpMaatje. Zie de button!

een nieuwe locatie starten?
 

 

We bedanken alle sponsors voor hun steun aan JobHulpMaatje!
 

JobHulpMaatje werkt met vrijwilligers en daardoor zijn de kosten beperkt. Er zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden. Denk aan de opleiding en bijscholing van vrijwilligers, aan faciliteiten voor fysieke en digitale bijeenkomsten, de kosten van coördinatie, het ontwikkelen en bijhouden van kwalitatief goede werkmethoden en werkboeken en dergelijke. Gelukkig zijn er veel organisaties die JobHulpMaatje helpen. Gelukkig ontvangen de  JobHulpMaatje locaties ook subsidies van de Gemeente en giften van lokale fondsen, van kerken en van particulieren. Hartelijk dank daarvoor.

 

Ik wil JobHulpMaatje ook steunen