Nieuwsbrief: Tof Thissen: Benutting arbeidspotentieel een must!

Landelijke dag JobHulpmaatje 2021: verslag

Heldere boodschap Tof Thissen

Tof is directeur van het Werkbedrijf van het UWV. Hij is al jarenlang als kenner én als practicus nauw betrokken bij de arbeidsmarkt. Daarom werd naar zijn bijdrage uitgekeken. Zijn bijdrage bleek dan ook erg overtuigend en leerzaam voor de deelnemers.

Krapte is een blijvertje
Het was heel mooi hoe hij beknopt en heel helder de samenhang liet zien van arbeidsmarkt, vraag en aanbod en de rol van diverse partijen. En dat hij ook realistisch was over wat de instellingen wel en niet kunnen doen en waarmaken en wat vrijwilligers kunnen bijdragen.
Indruk maakte zijn schets van de langere termijn demografie en het effect daarvan op de economie en de arbeidsmarkt indruk. Dat maakte heel duidelijk dat de huidige krapte op de arbeidsmarkt niet wel weer gaat verdwijnen. Door een combinatie van meer uitstroom naar pensioen en minder instroom van jongeren zal er nog lange tijd een tekort zijn. Iedereen zal zich daarop moet instellen. Dat moet volgens Tof Thissen gebeuren door een permanente doorstroom van al werkenden door middel van permanente scholing in combinatie van een instroom van het onbenutte arbeidspotentieel naar de door de doorstroming openvallende plaatsen. De schoorsteen moet trekken noemde hij dat. En het onbenutte potentieel is heel groot. Het CBS schat dit op 1.2 miljoen waarvan 0.8 mln ongekend. Tof noemde het niet sociaal dat te accepteren. En hij nam ook nog steeds veel leeftijdsdiscriminatie waar.

Betere aanspreekpunten voor werkzoekenden
Hij constateerde ook dat  Nederland niet meer zoals vroeger en zoals in al onze buurlanden een helder aanspreekpunt heeft in een Arbeidsbureau in de regio waarin men woont. Bovendien gaat het leeuwendeel van de werklozen die over de maximale WW-termijn gaan niet door naar de bijstand en raken zij buiten beeld. Het is urgent dat dit gaat veranderen.  Hij kondigde initiatief aan om deze groep te gaan bereiken. En vrijwilligersorganisaties kunnen een goede rol spelen in het begeleiden van deze groep, die daardoor meer kansen op succes krijgen.

Voor JobHulpMaatje ligt hier dus een kans om de al gevoelde wens om méér werkzoekenden te helpen in de praktijk gestalte te geven. Er zal zeker getracht worden dit uit te werken en aan te sluiten op de activiteiten van UWV. Als de tekenen niet bedriegen zal als een nieuw kabinet is aangetreden er ruimte komen voor nieuwe actie op de arbeidsmarkt. Vanuit de locaties van JobHulpMaatje staan we met open armen gereed om hier een bijdrage in te leveren.

Meerjarenvisie JobHulpMaatje gesteund

De deelnemers aan de landelijke dag ondersteunden de recent gepubliceerde Meerjarenvisie.
Het doel om de komende jaren meer werkzoekenden te gaan helpen in bestaande en in nieuwe locaties van JobHulpMaatje werd breed gedragen. Er werd aangedrongen op het tonen van ambitie daarbij. Ook de samenwerking in de Keten van Hoop (SchuldHulpMaatje, HipHelpt, Present, Tijd voor Actie en JobHulpMaatje) werd ondersteund. In heel veel gevallen is namelijk sprake van multiproblematiek. Gevraagd werd daarbij om niet aarzelend te zijn hierin en het tempo flink op te voeren.
Ook het versterken van de nu te kwetsbare organisatie werd onderschreven.
Verder werd geopperd de sterke formule met de drie A’s van JobHulpMaatje uit te dragen: aanvullend, aandacht werkt en altruïstisch.

De volgende suggesties werden ook gedaan:

 • Probeer het werkingsgebied van een locatie niet tot één plaats te beperken en probeer dit regionaal wat breder te zien. De arbeidsmarkt ís immers regionaal.
 • Voer de promotie van JobHulpMaatje op. Werkzoekenden weten vaak niet goed waar zij aan kunnen kloppen. Daardoor missen zij kansen.
 • Vraag een bestaande locatie om als buddy te helpen bij de oprichting van een nieuwe locatie.
 • Beperk de samenwerking niet tot de Keten van Hoop.
 • Schaal de nu lokale ZZP- aanpak op. Nu al komen deelnemers uit meerdere gebieden.
tekst Meerjarenvisie
De kracht van de verhalen: het verhaal van Eline

Eline zette door

Tijdens de landelijke dag werd Eline geïnterviewd door Flip Bakker.
Eline had al tien jaar werkervaring toen de kinderen kwamen en zij haar werk verloor. Daarna kwam zij in een bijstandsregeling. Na tien jaar niet werken wilde zij proberen uit haar situatie te komen en aan een baan te komen.
Toen kwam JobHulpMaatje op haar pad. En dat hielp haar op weg. Zij kreeg een dikke ordner, er was elke week een bijeenkomst in een JobGroup en er was huiswerk. De JobGroup vond zij geweldig om te doen, door de methodische aanpak en vooral ook door samen aan de toekomst te werken met een kleine groep met hetzelfde doel: op weg naar een baan. Het werken aan wie ben ik – wat kan ik – wat wil ik was de juiste structuur en ze had besloten ook streng voor zichzelf te zijn. Het voor zichzelf opschrijven van haar situatie en wat ze wilde zorgde er voor, dat het bij haarzelf ging schuiven. Ze kreeg veel waardevolle tips van Jenny waar ze vaak heel veel mee kon in het gaan toepassen van het geleerde. Jenny benadrukte onder meer het actief gebruiken van LinkedIn en het uitbreiden van je netwerk daarop. En dat bleek een gouden tip, want dit leverde heel veel respons op. Ook werd ze meerdere keren via LinkedIn uitgenodigd te reageren op concrete vacatures. Ook rollenspellen om gesprekken te oefenen waren erg waardevol voor Eline. De map bleek waardevol en ze raadpleegt deze nog steeds.
En er was succes. Ze kreeg al snel een projectbaan. Die beviel goed, maar ze besloot niet te verlengen en toch verder te kijken. Toen kwam ze in een tijdelijke baan. Deze organisatie wilde haar graag houden, maar Eline vond zelf dat de baan minder goed bij haar paste en besloot echt door te zetten naar de het best bij haar passende baan.  Daarna kwam nog een tussenbaan en tenslotte kreeg Eline haar huidige baan. Daarbij werd ze geholpen door een recruiter die ze via LinkedIn had gevonden. Deze baan past uitstekend bij haar en Eline kan vier dagen gaan werken, terwijl ze hetzelfde blijft verdienen.
Dit verhaal laat zien, dat zelf echt willen in combinatie met doorzettingsvermogen en trouw blijven aan je doel uiteindelijk het succes oplevert. En goed geholpen worden en hulp durven vragen, omdat je er zelf alleen niet uitkomt.

Kort Nieuws 

 • Namens het bestuur bedankte Freek Nabers tijdens de landelijke dag alle vrijwilligers. Ook in Coronatijd zijn er afgelopen jaar ongeveer 400 personen begeleid waarvan een kleine helft een baan vond. Wel was er een behoorlijke doorstroom, omdat trajecten gemiddeld langer duurden dan vóór Corona
 • Freek bedankte ook Marloes Bouwmeester en Gerard van Barneveld die in Coronatijd het landelijk bureau van JHM functionerend hielden.
 • Er zijn meerdere aanvragen gedaan voor financiële bijdragen om de Meerjarenvisie te kunnen realiseren. Ook is een aanvrage is gedaan voor De Brug-2.  Bij honorering is het de bedoeling is dat alle locaties kunnen meedoen.  Verder is een vervolgaanvrage voor het succesvolle project Ik Werk in Nederland gedaan.
 • Het project HVS is opgenomen in het project De Brug-2, omdat de informatie hieruit nodig is voor de verantwoording. Hij moest wel rapporteren dat afronding van het HVS nog even op zich laat wachten. Vooral is belangrijk dat de mogelijkheid JobGroups hierin wordt ondersteund.
 • de landelijke dag kende diverse interessante workshops.
 1. Wat is jouw rol/ mijn rol (voor coördinatoren en bestuursleden)
 2. Praten over de meerjarenvisie van JobHulpmaatje Nederland
 3. Het begeleiden van deelnemers met weerstand
 4. Het werven van (lokale) fondsen
 5. Workshop netwerken
 6. Jobmarketing
 • En dan nog even dit: de website van JobHulpMaatje Nederland bevat sinds kort een zogenaamde chatbox. Deze wordt automatisch geopend als je de website start. In de chatbox kun je een opmerking of een vraag plaatsen, waarop dan zo snel mogelijk wordt gereageerd.