Samen werkt 't Doneer nu!
  1. Home
  2. /
  3. Over ons

Het verliezen van werk is heftig. Het kan bijvoorbeeld zorgen voor het verlies van status, inkomen, zelfvertrouwen, sociale contacten of zingeving. In zo'n situatie kan het van grote meerwaarde zijn om een maatje naast je te hebben staan, die je motiveert, aanmoedigt en ondersteunt.

JobHulpMaatje is uniek omdat we aandacht schenken aan praktische zaken, maar ook aandacht hebben voor jou als persoon en jouw omgeving. JobHulpMaatje is er helemaal voor jou!

Missie

waarom we bestaan

JobHulpMaatje gelooft dat iedereen in deze samenleving van waarde is. JobHulpMaatje wordt gedreven door/met respect voor naastenliefde en de (bijbelse) motivatie en opdracht om op te komen voor kwetsbare mensen. Iedereen mag zich geliefd weten en voelen op basis van zijn eigen persoon, talent en mogelijkheden.

Het verliezen van je werk is heftig. Daarom helpt de gecertificeerde vrijwilliger (maatje) van JobHulpMaatje, jou in je zoektocht naar werk. JobHulpMaatje werkt in nauwe samenwerking met lokale overheid en professionals. Het maatje biedt een steuntje in de rug om beter bemiddelbaar te worden en (weer) mee te doen in de samenleving.

Visie

wat we willen zijn

JobHulpMaatje steunt kwetsbare groepen die werkzoekend zijn en helpt ze op weg naar (vrijwilligers)werk. Hierdoor helpt JobHulpMaatje de bemiddelbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen. JobHulpMaatje werkt aanvullend op en in samenwerking met bestaande werkbegeleidings- en re-integratietrajecten door werkzoekenden, mens- en doelgericht bij te staan.

Om dit te kunnen doen leidt JobHulpMaatje, coördinatoren, maatjes en JobGroupLeiders op, zodat zij werkzoekenden kunnen ondersteunen die meer tijd en aandacht nodig hebben. Zo wordt de maatschappelijke betrokkenheid op lokaal en regionaal niveau vergroot. Bovendien worden kosten van gemeentelijke diensten en werkgevers verlaagd.

JobHulpMaatje biedt sociale en praktische ondersteuning en vergroot daarmee de kansen van werkzoekenden, die belemmeringen ervaren bij het vinden van werk.