Samen werkt 't Doneer nu!
  1. Home
  2. /
  3. Samenwerken
  4. /
  5. Sponsor en partner

De hulpverlening van onze vrijwilligers is gratis. Maar om hen op te leiden en te ondersteunen, zijn wij afhankelijk van vrijwilligers, bijdragen van partners, fondsen en donateurs. Met hulp of een financiële bijdrage maak je ons werk blijvend mogelijk.

De persoonlijke begeleiding van onze maatjes helpt werkzoekenden om een stap dichter bij een (passende) baan te komen. Het bespaart menselijk leed, maar ook maatschappelijke kosten voor uitkeringen en maatschappelijke dienstverlening.

Waar is het geld voor nodig?
De opleiding van maatjes is een belangrijke kostenpost waar wij niet op willen bezuinigen.

  • Elk nieuw maatje volgt een tweedaagse deskundigheidstraining.
  • Een maatje ontwikkelt zich voortdurend met het Permanente Educatie Programma.
  • Een maatje wordt gecoacht en begeleid. De hulpvragen worden lokaal gecoördineerd.
  • Het maatje leert binnen welke grenzen zijn bevoegdheden liggen. Ook leert het maatje over de juiste benaderingswijze.
Kwaliteit is een belangrijke sleutel voor het effectieve optreden van onze maatjes. 

Meer informatie?
Wil je participeren of bijdragen aan JobHulpMaatje? Neem dan contact op met ons. Stuur een e-mail naar info@jobhulpmaatje.nl.