test

Samen werkt 't Doneer nu!

JobHulpMaatje is een activiteit van Stichting Nederland Geldzorgenvrij

Stichting Nederland Geldzorgenvrij

Stichting Nederland Geldzorgenvrij helpt mensen die in reguliere schuldhulp tussen wal en schip vallen. Nederland Geldzorgenvrij is de verbindende schakel en helpt deze mensen om de aansluiting te maken richting het bestaande hulpaanbod. Dat wordt gedaan door het bieden van een luisterend oor, nauwe samenwerking met partners en een hulpaanbod dat altijd overzichtelijk, toereikend, passend en effectief is. Wanneer dit niet het geval is, zet Stichting Nederland Geldzorgenvrij zich in als een vangnet voor degenen die wat extra begeleiding nodig hebben. Stichting Nederland Gelzorgenvrij heeft geen winstoogmerk (ANBI status). Jaarlijks wordt er een jaarplan en een begroting opgesteld dat past in de doelstellingen.