test

Samen werkt 't Doneer nu!
  1. Home
  2. /
  3. anbi-informatie

Stichting JobHulpMaatje Nederland

Stichting JobHulpMaatje Nederland is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).

RSIN-nummer: 817725374
KVK-nummer: 28114856
Postadres: Wilhelm Röntgenstraat 4, 8013 NE Zwolle
Email: info@jobhulpmaatje.nl


Ontstaansgeschiedenis

JobHulpMaatje is een initiatief van stichting JobHulpMaatje Nederland. De stichting wil een verschil maken voor mensen in nood door werkzoekenden te helpen door middel van vrijwillige maatjes. De stichting biedt de maatjes educatie en (interactieve) training op het gebied van werk en financiën. Stichting JobHulpMaatje Nederland werkt nauw samen met de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. De ervaring met dit maatjesproject heeft ertoe gedreven om vanaf 2014 ook met JobHulpMaatje-project te starten. Bij het oplossen van schulden helpt het namelijk enorm als iemand werk heeft.


Doelstelling

JobHulpMaatje begeleidt een werkzoekende (de hulpvrager) en neemt deze mee in de basisprincipes van hoe je jezelf 'vermarkt'. We helpen en wijzen de werkzoekende op wegen waarlangs netwerken een bijdrage levert, om uiteindelijk duurzaam (on)betaald werk te verkrijgen.

Tegelijkertijd wordt de maatschappelijke cohesie op lokaal niveau vergroot. JobHulpMaatje versterkt het probleemoplossend vermogen van mensen in hun directe omgeving. Hulpvragers én vrijwilligers geven vorm aan hulp- en dienstverlening. Daarbij moedigen zij leidinggevenden en mensen uit hun omgeving aan om, individueel en collectief, verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen welzijn en dat van hun stads- en buurtbewoners.


Medewerkers

Het werk van JobHulpMaatje zou niet mogelijk zijn zonder de volgende medewerkers:

Vrijwilligers

Het team van JobHulpMaatje bestaat uit vrijwilligers, die vanuit hun eigen talenten een bijdrage leveren aan de missie van de stichting. Onbezoldigd bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Voorzitter/ secretaris: P. Veld
  • Penningmeester: de heer F. Nabers
  • Bestuurslid: de heer L. van den Ham

Betaalde functies

Om continuïteit en goede begeleiding te kunnen waarborgen, zijn enkele functies betaald.


Publicaties